Hvis du ønsker at sætte dine kompetencer i spil i løbet af din uddannelse, kan et projektorienteret forløb være en god mulighed for at få praktisk erfaring på arbejdsmarkedet.

Hos arbejdsgiveren kaldes det projektorienterede forløb for praktik. På de fleste kandidatuddannelser på Arts er der mulighed for at lægge et projektorienteret forløb ind i uddannelsen. Der er forskellige muligheder og retningslinjer på de forskellige fag. Se hvad der står i din studieordning, og læs mere om formalia i forbindelse med projektorienteret forløb på studieportalen. Du kan få overblik over det projektorienterede forløb i Studievejledningens trin-for-trin-guide. Her kan du også læse mere om, hvordan forløbet er tilrettelagt på din specifikke uddannelse.

HVAD FÅR DU UD AF DET PROJEKTORIENTEREDE FORLØB

Formålet med det projektorienterede forløb er, at du kan koble praktisk erfaring med din teoretiske uddannelse. Du vil ofte opleve, hvilke faglige kompetencer du kan bringe i spil fra uddannelsen, og hvilke personlige kompetencer du kommer med. Du vil få erhvervserfaring til CV’et og viden om erhvervslivet, herunder kendskab til arbejdsformer og -processer. Samtidig kan du bidrage til virksomheden med friske øjne på deres dagligdag og den nyeste teori inden for dit felt.

TILBUD FRA ARTS KARRIERE VEDR. PROJEKTORIENTEREDE FORLØB

  • Arts Karriere afholder løbende arrangementer om projektorienterede forløb, hvor du kan blive klogere på, hvor du kan komme i et projektorienteret forløb, hvordan du tager kontakt til virksomheder, hvordan du finder en relevant virksomhed, og hvad det kan give dig at komme i et projektorienteret forløb.

  • Derudover afholder vi også Arts CompanyDating i foråret, hvor du har mulighed for at møde en række virksomheder, der søger studerende til projektorienterede forløb. Her kan du også lære mere om, hvad de enkelte virksomheder kigger efter, og hvilke arbejdsopgaver de tilbyder.

  • AU Job- og Projektbank kan du finde stillingsopslag fra virksomheder, som ønsker at samarbejde med en studerende om et projektorienteret forløb.

  • Husk, at du altid kan booke en tid hos karrierevejlederne, hvis du ønsker sparring omkring, hvor du kan søge, hvordan du kontakter virksomheder, og hvordan du skriver CV/ansøgning til dit projektorienterede forløb.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ...

At være i et projektorienteret forløb betyder en anderledes hverdag, end du er vant til. Det er derfor en god ide at være forberedt på følgende:

  • Virksomheden/organisationen forventer oftest, at du er meget motiveret for forløbet. De ønsker studerende, der er ansvarsbevidste, initiativrige, engagerede og har lyst til at involvere sig.

  • Du er typisk ansat på fuld tid som en fast del af medarbejderstaben, dvs. oftest med en arbejdsuge på 37 timer (se mere under info for din specifikke studieretning).

Før du starter, er det en god idé at afstemme forventningerne med din kommende samarbejdspartner. Aftal et møde, hvor I kan tale om, hvilke forventninger I har til hinanden, og få svar på dine spørgsmål, f.eks.: Hvilke arbejdsopgaver får du? Hvem er din kontaktperson? Hvilken empiri har du adgang til i forhold til din opgave?

LØN UNDER FORLØBET

Du må ikke få løn under dit projektorienterede forløb. SU kan medtages, men er du vant til at tjene penge ved siden af din SU, skal du måske være forberedt på en lavere indkomst i perioden, da det i nogle tilfælde er svært at have studiejob ved siden af. I Legatbogen kan du finde information om mulige legater, der kan søges.  

Indgår du aftale om udbetaling af løn, kan dit ophold ikke godkendes som projektorienteret forløb og dermed ikke indgå som en del af din uddannelse. Du må dog godt modtage en erkendtlighed. Læs mere om erkendtlighed og SU under projektorienterede forløb.

Hvis du skal i projektorienteret forløb i udlandet, må du gerne modtage løn, hvis der i det pågældende land er et krav om løn under forløbet. Du har også mulighed for at rejse ud med Erasmus samt søge et praktikstipendium, der dækker nogle af dine udgifter. Det projektorienterede forløb i udlandet skal opfylde samme faglige og indholdsmæssige krav som forløbet i Danmark.