Frister i forbindelse med specialet

Deadlines, du skal være opmærksom på i din specialeproces

  • Fristerne for at søge om at få en specialevejleder og indlede vejledningsforløb varierer fra uddannelse til uddannelse.
  • Fristen for at aflevere specialet er fælles for alle studerende på Arts.

Hvis en frist falder i en weekend eller på en helligdag

Fristerne i oversigten er generelle frister - samme dato hvert år. Hvis en frist et år falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.

Hvis en afleveringsfrist er blevet ændret, fordi den faldt på en lørdag, søndag eller helligdag, regnes fristen for aflevering af andet/tredje forsøg fra den faktiske afleveringsdag.

Hvis 1. juni fx er er en lørdag:

  • Afleveringsdatoen flyttes til først følgende hverdag = 3. juni
  • Afleveringsdatoen for 2. forsøg (3 mdr. regnet fra 3. juni) bliver 3. september
  • Bedømmelsesfristen for dit speciale udsættes med det tilsvarende antal dage

Har din uddannelse rammeudvidelse?

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. eller 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.  

Specialevejleder og vejledningsplan

Specialer i foråret

DPU
Deadline
Søg specialevejleder1. november (3. semester)
Besked om tildelt vejleder

1. december (3. semester)

Indsend vejledningsplan

15. januar (3. semester)

IKK og IKSDeadline
Søg specialevejleder*1. maj (2. semester)
Besked om tildelt vejleder*

1. juni (2. semester)

Tilbud om indledende
vejledningsmøde
1. juni - 31. august
(2. semester)
Indsend vejlednings­plan

15. december
(3. semester)

*På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester.

Oplevelsesøkonomi
Deadline
Søg specialevejleder1. oktober (3. semester)
Besked om tildelt vejleder

1. november (3. semester)

Indsend vejledningsplan

15. december (3. semester)

Specialer i efteråret

DPU
Deadline
Søg specialevejleder1. april
Besked om tildelt vejleder

1. maj

Indsend vejledningsplan

15. juni

IKK og IKSDeadline
Søg specialevejleder*1. november
Besked om tildelt vejleder*1. december
Tilbud om indledende vejledningsmøde*1. december - 31. januar
Indsend vejledningsplan15. juni

* På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester. 

Aflevering og bedømmelse

Specialer i foråret

Hvad Deadline
Udfyldelse af formular til censorudpegning 20. april
Aflevering af speciale 3. juni
Bedømmelsesfrist 8. juli

Specialer i efteråret

Hvad Deadline
Udfyldelse af formular til censorudpegning 20. november
Aflevering af speciale 2. januar
Bedømmelsesfrist 31. januar