Frister i forbindelse med specialet

Deadlines, du skal være opmærksom på i din specialeproces.

  • Fristerne for at søge om at få en specialevejleder og indlede vejledningsforløb varierer fra uddannelse til uddannelse.
  • Fristen for at aflevere specialet er fælles for alle studerende på Arts.

Hvis en frist falder i en weekend eller på en helligdag

Fristerne i oversigten er generelle frister - samme dato hvert år. Hvis en frist et år falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.

Hvis en afleveringsfrist er blevet ændret, fordi den faldt på en lørdag, søndag eller helligdag, regnes fristen for aflevering af andet/tredje forsøg fra den faktiske afleveringsdag.

Hvis 1. juni fx er er en lørdag:

  • Afleveringsdatoen flyttes til først følgende hverdag = 3. juni
  • Afleveringsdatoen for 2. forsøg (3 mdr. regnet fra 3. juni) bliver 3. september 2020

Har din uddannelse rammeudvidelse?

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. eller 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.  

Ansøgning om specialevejleder og indsendelse af vejledningsplan

Specialer i foråret

DPU
Deadline
Søg specialevejleder1. november (3. semester)
Besked om tildelt vejleder

1. december (3. semester)

Indsend vejledningsplan

15. januar (3. semester)

IKK og IKSDeadline
Søg specialevejleder*1. maj (2. semester)
Besked om tildelt vejleder*

1. juni (2. semester)

Tilbud om indledende
vejledningsmøde
1. juni - 31. august
(2. semester)
Indsend vejlednings­plan

15. december
(3. semester)

*På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester.

Oplevelsesøkonomi
Deadline
Søg specialevejleder1. oktober (3. semester)
Besked om tildelt vejleder

1. november (3. semester)

Indsend vejledningsplan

15. december (3. semester)

Specialer i efteråret

DPU
Deadline
Søg specialevejleder1. april
Besked om tildelt vejleder

1. maj

Indsend vejledningsplan

15. juni

IKK og IKSDeadline
Søg specialevejleder*1. november
Besked om tildelt vejleder*1. december
Tilbud om indledende vejledningsmøde*1. december - 31. januar
Indsend vejledningsplan15. juni

* På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester. 

Aflevering af specialet

Specialer i foråret

HvadDeadline
Tilkendegivelse af aflevering20. april
Aflevering af speciale1. juni
Bedømmelsesfrist30. juni

Specialer i efteråret

HvadDeadline
Tilkendegivelse af aflevering20. november
Aflevering af speciale2. januar
Bedømmelsesfrist31. januar