JEDERMANNS - tyskstudiernes fest- og eventudvalg

Jedermanns er fest- og eventudvalget for alle tyskstuderende på Aarhus Universitet. Men gæsterne til vores arrangementer er ikke udelukkende studerende, og vi har tidligere - med stor succes - haft besøg af undervisere og forelæsere til vores fester.

Bestyrelsen mødes cirka én gang om måneden, og afholder cirka et arrangement om måneden i hvert semester. Efterårssemestrene sluttes altid af med den traditionsrige julefrokost, som er meget velbesøgt. I forårssemesterene afholdes som regel en udendørs turnering i diverse øl- og boldspil.

Derudover afholdes alt lige fra filmaften, spilleaften og beerpong-turnering, og så er vi naturligvis også til stede til Kapsejladsen i foråret.

Bestyrelsen er åben for alle, der måtte være interesseret i at tage del i arbejdet - og til møderne er der altid plads til hygge med kaffe og kage. Organisation er drevet af studerende fra tyskstudierne, som arbejder 100 % frivilligt for at give vores medstuderende nogle sjove og hyggelige oplevelser, som skaber sammenhold på studierne på tværs af årgangene.

Kontakt: