Studievejledere ved DPU

Velkommen til studievejledningen
for studerende ved DPU, Aarhus og København

Sommerferielukket

Studievejledningen holder sommerferielukket i juli og er tilbage igen den 3. august.

Studievalg og optagelse:

Bacheloroptag

Hvis du har spørgsmål vedr. studievalg eller optagelse, kan du kontakte Vejledningscenter AU: http://bachelor.au.dk/vejledning/

Kandidatoptag

Hvis du har spørgsmål vedr. kandidatoptag, kan du finde information på: www.kandidat.au.dk

Administrative spørgsmål

Hvis du i sommerferien har spørgsmål til din uddannelse af praktisk og administrativ karakter såsom ansøgningsblanketter, eksamensplaner mm., så kontakt Studiecenter Arts.

Studiecenteret besvarer mails i perioden 6. -31. juli, men har lukket for personlige og telefoniske henvendelser (der foretages ikke sagsbehandling i perioden): https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/  

Omprøve

Hvis du har problemer med at tilmelde dig en omprøve, skal du henvende dig til Studiecentret på mail inden tilmeldingsfristens udløb. Så vil det blive betragtet som en rettidig henvendelse, og vi vil hjælpe dig med at blive tilmeldt korrekt. Studiecenter Arts behandler alle henvendelser, der handler om tilmelding til omprøve hurtigst muligt, når de åbner igen den 3. august 2020.

Speciale

Specialemedarbejderne besvarer mails hele sommeren. Du kan kontakte dem via Studiecenter Arts: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/

 

Rigtig god sommer!

Faste lukkedage

Faste lukkedage:

  • Påskeferie: 6. - 13. april 2020
  • Bededag d. 8. maj 2020
  • Kristi himmelfartsdag d. 21. maj 2020 (vi holder åbent fredag d. 22. maj)
  • 2. pinsedag d. 1. juni 2020
  • Grundlovsdag: d. 5. juni 2020
  • Sommerferie: 1. - 31. juli 2020
  • Efterårsferie: 12. - 16. oktober 2020
  • Juleferie: 23. december 2020 - 3. januar 2021

Kontakt

Når du sender mails til os

Husk at skrive i emnefeltet hvilken uddannelse du læser på, og at oplyse os om dit studienummer i mailen. Jo flere informationer vi får af dig om din studiesituation, jo bedre kan vi vejlede dig.

Brug din AU-mail (find den på mitstudie)

Når du henvender dig på mail, er det vigtigt, at du altid bruger din AU-mail. På den måde opnår du den bedste beskyttelse af dine personoplysninger, da AU’s mailsystem er et sikkert system, og vi vil kunne behandle din henvendelse hurtigere.

For at sikre den bedst mulige beskyttelse af dine personoplysninger sender vi altid svar på din henvendelse til din AU-mail.

Studievejledningen i Aarhus:

Bygning 1483, lokale 433
Jens Chr. Skous Vej 4
8000 Aarhus C

Studievejledningen i København:

Tuborgvej 164: A 130c
2400 København NV

Studievejlederne

Aarhus

Laura Kamronn
Astrid Westphall
Andrea Hvid Hagn-Meincke

København

My Martinussen
Simone Ravn
Niels Ebbe Wemmelund

Vi vejleder i:

Bacheloruddannelse:

Kandidatuddannelser:

Vi kan alle hjælpe dig, men har hvert vores fagområde, hvis det bliver meget fagnært. Kan vi ikke svare på dine spørgsmål, ved vi som oftest, hvor du kan finde svar og vejledning.