Studie- og trivselsvejledere på Arts

Vi kan hjælpe, hvis du har brug for at drøfte din trivsel på uddannelsen, eller hvis du af personlige grunde ikke ønsker at tale med din fagnære studenterstudievejleder. Samtalerne kan handle om alt, der vedrører dit studieliv - eksempelvis:

  • Studieteknik og planlægning af hverdagen

  • Forebyggelse og håndtering af stress på studiet 

  • Nervøsitet og eksamensangst 

  • Studietvivl, forsinkelse på studiet, ønske om at genoptage studiet 

  • Studieplanlægning, hvis du bliver syg eller forsinket undervejs

  • Andre personlige problemer, der har betydning for dit studieliv 

Vi tilbyder professionel, personlig vejledning. Vi tager udgangspunkt i dig og dine spørgsmål, og vi lytter, også når studielivet er svært. Vi træffer ikke valgene for dig, men du kan bruge os til sparring, refleksion og udvikling. 

Vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt. 

Bestil tid til en vejledningssamtale

Hvordan foregår en vejledningssamtale?

Når du møder op til en vejledningssamtale, starter vi med i fællesskab at afstemme, hvad samtalen skal handle om. Det er dig, der definerer, hvad vi skal tale om.

Samtalen foregår som en dialog mellem dig og vejlederen, og det centrale er at afklare dine ønsker, tanker, mål og muligheder. Nogle gange vil det være nødvendigt at komme til flere vejledningssamtaler for at udvikle og konkretisere en handleplan, som vi i fællesskab har udarbejdet.

Dine refleksioner er ét af de vigtige elementer i samtalen. Vejlederens opgave er at lytte og stille spørgsmål og derigennem hjælpe dig med at få overblik over din situation og dine muligheder.

Vi har tavshedspligt og behandler det, vi taler om, med fortrolighed. Når vi i forbindelse med booking beder om dine kontaktoplysninger, er det udelukkende for, at vi kan kontakte dig, hvis vi får brug for at ændre en aftale. For at vi kan forberede os bedst muligt inden samtalen, beder vi dig oplyse dit studienummer og tilføje en kort tekst om dit fokus for samtalen.

Vi glæder os til at møde dig.

Hvem er vi?