Dispensationer

Hvad kan du søge dispensation fra?

Du kan søge om dispensation fra de regler, der gælder for din uddannelse.

Eksempler på situationer, hvor du skal søge dispensation:

 • Du har brugt 3 eksamensforsøg eller mere i eksamen uden at bestå
 • Du kan ikke bestå førsteårsprøven inden for første studieår
 • Du kan ikke afslutte din uddannelse indenfor maksimal studietid
 • Du kan ikke aflevere dit speciale til fristen
 • Du har brug for særlige vilkår til eksamen
 • Du vil afmeldes en eksamen i eksamensperioden – se mere under Eksamen -> Eksamenstilmelding og reeksamen

Kontakt din studievejleder, hvis du er i tvivl om du har brug for dispensation.

Book en tid til vejledning på Studievejledning -> Kontakt studievejledning

Hvad kan du selv gøre?

 • Send din ansøgning i god tid inden eventuelle frister eller eksamener. Der kan være op til 6 – 8 ugers sagsbehandlingstid.
 • Orientér dig her på studieportalen om krav til dokumentation, f.eks. lægeerklæring.
 • Forklar tydeligt, hvad du søger om og hvorfor. Vær konkret og præcis (hvilket kursus/hvilken periode/hvor lang tid/antal ECTS mm.).
 • Kontakt studievejledningen for sparring om ansøgning og regler på din uddannelse.
 • Tjek din AU-mail jævnligt. Vi kontakter dig via din AU-mail, hvis vi har brug for flere oplysninger.
 • Tjek digital post – du får svar på din ansøgning via din AU-mail eller i e-Boks (mit.dk, borger.dk).
 • Har du spørgsmål til svaret på din ansøgning, kontakt din sagsbehandler via studienævnspostkassen, Se Kontakt og Studieservice -> Studienævn og studieledere.

Er du sent ude?

 • Send din ansøgning, selvom der er kort tid til fristen/eksamen. Vi undersøger, hvad der er muligt.
 • Sagsbehandlingstiden kan variere afhængigt af din ansøgnings kompleksitet og hvor mange ansøgninger, der er under behandling.
 • Hvis du ikke modtager svar inden fristen/eksamen, kan studievejledningen vejlede dig om dine muligheder.

Hvordan søger du?

Du skal søge via mitstudie.au.dk

 1. Vælg ”Ansøgninger til studienævn” og ”Søg dispensation”.
  • Dit navn, studienummer og AU-email udfyldes automatisk. 
  • Du skal selv udfylde fakultet og uddannelse.
  • Udfyld dit mobilnummer, hvis det ikke står i ansøgningen.
 2. Forklar tydeligt, hvad du søger om (f.eks. afmelding af eksamen, udsættelse af maksimal studietid, udsættelse af speciale, udsættelse af førsteårsprøven).
  • Se 'Regler og vejledninger' -> 'Vigtige regler på din uddannelse'.
 3. Forklar hvorfor du har brug for dispensation.
 4. Vedhæft dokumentation (f.eks. lægeerklæring).

Hvad er 'usædvanlige forhold'?

Et usædvanligt forhold:

 • er noget du ikke kan forudse
 • er noget du ikke kan planlægge dig ud af eller indrette dig efter
 • er noget, der forhindrer dig i at følge en regel på din uddannelse
 • har direkte betydning for en regel på din uddannelse (f.eks. tidsmæssigt)

Usædvanlige forhold skal dokumenteres.

Eksempler på usædvanlige forhold
Vi kan ikke give en komplet liste over usædvanlige forhold – her er nogle eksempler:

 • dokumenteret sygdom hos dig
 • du er påvirket af sygdom i nærmeste familie
 • dødsfald i din nærmeste familie

Eksempler på forhold, der ikke er usædvanlige
Situationer, du kan indrette dig efter, anses ikke som usædvanlige – her er nogle eksempler:

 • at du ikke kender reglerne på din uddannelse
 • at du gerne vil på ferie
 • at du har fået tilbudt et job eller en praktikplads
 • at du ikke ved, hvor du skal til eksamen

Dokumentation

Når du søger dispensation på grund af usædvanlige forhold, skal du vedhæfte dokumentation.

Dokumentation kan f.eks. være en lægeerklæring – se mere i menuen til venstre.