Freemover

En freemover er en studerende, der studerer i et semester ved en udenlandsk uddannelsesinstitution udenom en udvekslingsaftale. Termen freemover bliver mest brugt i Europa, og andre termer for samme aktivitet er fx Study Abroad (i AUS/NZ), non-degree student (USA/ASIA), guest student og visiting student.

Freemovers planlægger deres eget semester i udlandet med reduceret støtte fra fakulteternes internationale teams/afdelinger og Internationalt Center. Det er ofte muligt at benytte sig af en agent. Agenter er private virksomheder, der bliver betalt af udenlandske uddannelsesinstitutioner for at rekruttere studerende til enten fuldtidsstudier eller semesterophold.

Hvad skal jeg overveje som freemover?

Som freemover skal du være forberedt på at investere endnu mere af din tid og energi i forberedelsen af dit  udlandsophold, da du selv står for al kontakt til værtsuniversitetet.

Du er selv ansvarlig for at fremskaffe al relevant information (både praktisk og faglig). Da du selv skal stå for hele ansøgningsprocessen og kontakten til værtsuniversitetet, skal du starte i rigtig god tid, når du vil arrangere et ophold som freemover.

Ikke alle universiteter optager freemovers.

I de fleste tilfælde vil du skulle betale uddannelsesafgift/tuition fee til værtsuniversitetet for at blive optaget og tilmeldt fag. Du kan søge Udlandsstipendium til at dække en del af dine uddannelsesafgift ved værtsuniversitetet. Derudover har nogle fakulteter tilgængelige midler, der er afsat til studerende, der rejser ud som freemover, hvilket du kan undersøge nærmere gennem din studieportal eller kontaktperson ved dit fakultet.

Inden du beslutter dig for at rejse ud med Udlandsstipendiet, er det en god ide at tjekke AU's udvekslingsaftaler i MoveON for at se, om du kunne tænke dig at rejse ud på en af dem i stedet for. Det er både nemmere og ofte også billigere end at arrangere opholdet selv.

Hvordan kommer jeg i gang?

Da du selv skal stå for hele ansøgningsprocessen og kontakten til værtsuniversitetet, skal du starte i rigtig god tid. Du bør starte med at planlægge dit freemoverophold så tidligt som muligt - gerne op til et år i forvejen. I nogle tilfælde vil ansøgningsfristen til værtsuniversitetet ligge allerede inden ansøgningen om en udvekslingsplads via AU. Du skal sikre dig, at du opfylder ansøgningskravene (f.eks. sprogkrav) og sørge for at få ansøgt til tiden. 

Når du vælger dit værtsuniversitet, bør du overveje kriterier som geografi, akademisk kvalitet og vigtigst af alt, hvilke fag du kan få overført til dit studieprogram på AU.

Hvordan søger jeg om et freemoverophold?

Kontakt værtsuniversitetet og/eller undersøg værtsuniversitetets hjemmeside for at finde information om deadlines, ansøgningsprocedure, optagelseskriterier, boligmuligheder og vigtigst af alt fagudbud. Find ud af hvor meget du skal betale i undervisningsafgift.

Du skal sikre dig, at værtsuniversitetet er opmærksom på at du søger som freemover og ikke som enten udvekslingsstuderende via en AU-aftale eller som fuldtidsstuderende.

Det er en rigtig god ide at sætte dig sammen med andre studerende, som også gerne vil ansøge om freemoverophold, så I kan hjælpe hinanden med at indsamle information og udfylde ansøgninger.

Forhåndsgodkendelse af fag i udlandet og merit

Som freemover skal du - som andre udvekslingsstuderende - søge om forhåndsgodkendelse og merit af fag. Læs mere om forhåndsgodkendelse og merit på din studieportal.

Udlandsstipendium

Gennem udlandsstipendieordningen kan studerende med ret til dansk SU få tilskud til at betale studieafgift (tuition) i udlandet, hvis de rejser som freemovere. Læs mere om stipendiet under fanen "Udlandsstipendiet" i menuen. 

Tjekliste til dig, der rejser ud på egen hånd

  • Find information på de udenlandske universiteters hjemmesider om frister, kursusbeskrivelser mm.
  • Undersøg universitetets ansøgningsfrister, procedurer og eventuelle sprogkrav.
  • Kontakt det udenlandske universitet og bed om ansøgningsinformation. Typisk kan du kontakte det udenlandske universitets internationale kontor eller "student services", men det kan også være en helt tredje enhed.
  • Søg studienævnet om forhåndsgodkendelse.
  • Udfyld ansøgningen og send den til det udenlandske universitet.
  • Søg om udlandsstipendiet, når du har modtaget forhåndsgodkendelse og optagelsesbrev fra det udenlandske universitet
  • Husk at undersøge visumkrav og at tegne forsikringer
  • Søg legater og private fonde