Events

På siderne under Events kan du læse om de forskellige arrangementer der afholdes for BSS studerende som er interesseret i udveksling eller har fået en udvekslingsplads.

Det kan være både fysiske og online informationsmøder, Pre-departure møder, Study Abroad Fair, Student Exchange Lounge og Q&A sessions.

Før du søger om udvekslingsplads

Informationsmøder om udlandsophold i efteråret 2024 og foråret 2025

Du tilgår møderne via nedenstående zoom links. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 16.15-17.45 på DANSK 

Mandag d. 30. oktober 2023 kl. 16.15-17.45 på ENGELSK

Informationsmøder om udlandsophold i foråret 2025 - restpladser

BDE, GMM og Cand.polyt. studerende som er interesseret i at søge en restplads til foråret 2025 kan kontakte international koordinator, Lena Tarpgaard Møller, lenam@au.dk for at aftale et møde i april måned.

Online Q&A møder
I november måned afholdes desuden 4 online Q&A møder i Zoom for alle BSS studerende som vil søge om udveksling i efteråret 2024 og foråret 2025. Her er der også mulighed for at stille spørgsmål på både dansk og engelsk til ansøgningsprocessen og andre udvekslingsrelaterede emner inden deadline 1. december. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Tirsdag den 7. november 2023 kl. 17.30-18.30

Onsdag den 15. november 2023 kl. 17.30-18.30

Torsdag den 23. november 2023 kl. 13.30-14.30

Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 17.30-18.30

Efter du har fået en udvekslingsplads

Online Q&A møder
I løbet af foråret afholdes en række online Q&A møder i Zoom for alle BSS studerende som skal på udveksling det efterfølgende efterår Ligesom der i efteråret afholdes online Q&A møde i Zoom for alle BSS studerende som skal på udveksling det efterfølgende forår. Her er der mulighed for at stille spørgsmål på både dansk og engelsk til ansøgningsprocessen til værtsuniversitet, forhåndsgodkendelsesprocessen og andre udvekslingsrelaterede emner. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

Onsdag den 10. april 2024 kl. 18.30-19.30

Tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00-19.00

Onsdag den 2. oktober 2024 kl. 18.15-19.15