Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse

Reglerne for betinget optagelse og indskrivning for AU-studerende

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du som udgangspunkt have afsluttet din bacheloruddannelse. Hvis du har søgt ind på kandidatuddannelsen, men ikke har afsluttet din bacheloruddannelse, vil du få tilbudt en betinget optagelse. Optagelsen er betinget af, at du færdiggør din bacheloruddannelse inden en given dato. Afventer du karakterer fra fx reeksamen eller Summer University, vil din betingede optagelse automatisk blive ændret til en ”rigtig” optagelse, når karaktererne er registreret og/eller meritoverført til din uddannelse, så længe dette sker inden for den givne frist.

Mens du venter på at kunne dokumentere de sidste krav, vil du få en såkaldt betinget indskrivning.

Hvis du IKKE har mulighed for at afslutte din bacheloruddannelse inden dokumentationsfristen og ikke har søgt og fået bevilget en midlertidig indskrivning på din kandidatuddannelse inden fristen, bortfalder din betingede optagelse, og din betingede indskrivning vil blive lukket. Du vil således kun være indskrevet på bacheloruddannelsen.

Du kan kun søge om midlertidig indskrivning, hvis du tager din bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet og du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen indenfor fristerne. 

Midlertidig indskrivning på cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling

Hvis du er AU-studerende og er betinget optaget på din kandidatuddannelse og ikke kan nå at afslutte din bacheloruddannelse inden fristen, kan du i stedet søge om at blive midlertidigt indskrevet på kandidatuddannelsen.

På kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, herunder de dimensionerede kandidatuddannelser, er det kun retskravsbachelorer, der kan få en midlertidig indskrivning, jf. § 10 stk. 2 i AUs regler om adgang. Derudover er forudsætningen for at blive midlertidigt indskrevet, at du har søgt og fået tilbudt betinget optagelse på din kandidatuddannelse.

Universitetet kan indskrive dig midlertidigt på en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå din bacheloruddannelse, samtidig med at du gennemfører ECTS på kandidatuddannelsen. Du kan være midlertidigt indskrevet i ét semester.

  • Du kan kun søge om midlertidig indskrivning, hvis du tager din bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet og du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen indenfor fristerne. 

Der kan dog blive tale om en længere periode, hvis den undervisning og de prøver, du mangler på bacheloruddannelsen, ligger på andet semester. Du kan dog højst blive tilmeldt kandidatkurser i op til 30 ECTS.

Midlertidig indskrivning giver ikke ret til SU-klip for kandidatuddannelsen, men du kan i stedet bruge SU-klip for bacheloruddannelsen, hvis du har SU-klip tilovers.