Tilvalg

Læs mere om dine muligheder for tilvalg som bachelor og kandidat

Bachelor

Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg skal du kombinere dit hovedfag i erhvervsøkonomi med et tilvalgsfag indenfor et andet fagområde.

Et tilvalgsfag er på 45 ECTS på bacheloruddannelsen. Fortsætter du med dit tilvalgsfag på kandidatuddannelsen udgør det ligeledes 45 ECTS, hvis dit tilvalg ligger på BSS. Ligger dit tilvalg på et andet fakultet, udgør kandidattilvalget 75 ECTS.

Du vælger dit tilvalgsfag på 4. semester og læser dit tilvalgsfag på 5. og 6. semester af bacheloruddannelsen.

Studievejledningen afholder hvert år informationsmøde om tilvalg. I februar afholder AU Tilvalgsdag i Søauditorierne. Arrangementerne annonceres i kalenderen her på studieportalen.

Der er mange muligheder for at kombinere dine interesser og karriereønsker. Du kan eksempelvis specialisere dig inden for sprogfag, psykologi, samfundsfag, film og medier eller andre områder, du interesserer dig for.

Du kan læse mere om ansøgning, vigtige datoer og se udbuddet af tilvalgsfag ved AU her.

Tilvalg i Erhvervsøkonomi

Studerende ved andre uddannelser på AU kan læse tilvalget i Erhvervsøkonomi forudsat de opfylder adgangskravene. Tilvalg i Erhvervsøkonomi udbydes både som bachelor- og kandidattilvalg, hvorfor det bl.a. giver undervisningskompetence i gymnasieskolen.

Du kan læse mere om tilvalget i Erhvervsøkonomi her.

Kandidat

cand.soc.

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med eller uden tilvalg, cand.soc.

Der er to muligheder, når man læser cand.soc., den en-faglige uden tilvalg eller en to-faglige profil med hovedfag/centralt fag og tilvalgsfag. 

En-faglig: Den studerende afslutter sit bachelortilvalg og fortsætter på den en-faglige erhvervsøkonomiske linje. Uddannelsen sammensættes af erhvervsøkonomiske valgfag. Der er visse krav til fagsammensætningen, som er beskrevet i studieordningen. 
Man kan også vælge specialiseringen i Business Psychology. Her består uddannelsen på de to første semestre af obligatoriske fag, hvor psykologiske perspektiver samtænkes med det erhvervsøkonomiske. Tredje semester består af valgfag..

To-faglig: Den studerende fortsætter på en to-faglig profil med hovedfag og tilvalgsfag. 75 ECTS (inkl. speciale) skal tages på hovedfaget. Kandidattilvalget er en fortsættelse af bachelortilvalget. Antal ECTS på kandidattilvalget afhænger af hvor man tager sit tilvalg. Er tilvalgsfaget psykologi eller samfundsfag (Aarhus BSS) vægter det 45 ECTS. Men er tilvalget udbudt af fakulteterne Arts, Health eller Science vægter det 75 ECTS. Den studerende får dermed forlænget studietid og SU, der dækker dette. Kandidatuddannelsen er derfor normeret til 2 eller 2,5 år afhængigt af tilvalgsfaget.