Undervisningstilmelding

Tilmeldingsperioden for obligatoriske fag:

  • Obligatoriske fag i forårssemesteret: 1.-5. november
  • Obligatoriske fag i efterårssemesteret: 1.-5. maj

Tilmelding til obligatoriske fag

Hvis du følger det oprindeligt fastlagte studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag på det semester, du er kommet til. Undervisningstilmeldingen medfører, at du automatisk er tilmeldt eksamen. Vi anbefaler, at du hvert semester sikrer dig, at du er tilmeldt den ønskede undervisning og de ønskede eksamener. Du tjekker dine tilmeldinger på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik'. Dine tilmeldinger vil være markeret med et blåt 'U' (undervisning) og/eller 'E' (eksamen).

Hvis du er usikker på, hvilke obligatoriske fag, du skal være tilmeldt, kan du altid se dine fag ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'Mit studieoverblik' eller finde en oversigt over dit studies fag og opbygning i din studieordning.

Følger du ikke det oprindeligt fastlagte studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig undervisningen i de obligatoriske fag. Du tilmelder dig ved at kontakte din undervisningsadministrator inden for tilmeldingsperioden. 

Særligt for studerende på erhvervskandidaten: Du tilmeldes automatisk fag på første semester af uddannelsen, men du skal selv tilmelde dig fag på de øvrige semestre via selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. Dette gælder både obligatoriske fag og valgfag.

Adgang til undervisningsmaterialet i Brightspace

Når du er tilmeldt undervisningen, vil du automatisk også have adgang til undervisningsmaterialet til faget i Brightspace.

Hvis du oplever problemer med at se dit undervisningsmateriale i Brightspace, bedes du kontakte studieadministratoren på det institut, der udbyder faget. Du finder studieadministratoren for fagområdet på din uddannelse i oversigten over kontaktpersoner på Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi.

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Hvis du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, skal du skrive til bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk inden for tilmeldingsperioden. Bemærk, at det ikke er muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag med deltagerbegrænsning.

Ønsker du ikke at følge undervisningen igen, og vil du udelukkende tilmeldes eksamen i dit 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du istedet følge fristerne for tilmelding til eksamen

Udsættelse af fag

Hvis du følger undervisningen på fag fra forskellige semestre på samme tid, skal du være opmærksom på, at der kan være risiko for, at undervisningstidspunkterne kan overlappe hinanden.

Kontakt

Har du spørgsmål om din undervisningstilmelding, skriv til:

Har du brug for hjælp til din studieplanlægning, kontakt studievejledningen