cand. soc.

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med eller uden tilvalg, cand. soc.

Der er to muligheder, når man læser cand. soc., den en-faglige uden tilvalg eller en to-faglige profil med hovedfag/centralt fag og tilvalgsfag. 

En-faglig: Den studerende afslutter sit bachelortilvalg og fortsætter på den en-faglige erhvervsøkonomiske linje. Uddannelsen sammensættes af erhvervsøkonomiske valgfag udbudt af det økonomiske studienævn. Der er visse krav til fagsammensætningen, som er beskrevet i studieordningen. 

To-faglig: Den studerende fortsætter på en to-faglig profil med hovedfag og tilvalgsfag. 60 ECTS (inkl. speciale) skal tages på hovedfaget. Kandidattilvalget er en fortsættelse af bachelortilvalget. Antal ECTS på kandidattilvalget afhænger af hvor man tager sit tilvalg. Er tilvalgsfaget psykologi eller samfundsfag (Aarhus BSS) vægter det 60 ECTS. Men er tilvalget udbudt af fakulteterne Arts, Health eller Science kan det vægte 75 ECTS. Den studerende får dermed forlænget studietid og SU der dækker dette. Kandidatuddannelsen er derfor normeret til 2 eller 2,5 år afhængigt af tilvalgsfaget.