Valgfag - Elektrisk Energiteknologi

Elektrisk Energiteknologi

Valgfag

Valgfagskombinationer og kandidat overbygning

Via knapperne til højre kan du se information omkring valg af valgfag, skemaplacering og information omkring kandidatoverbygningen til din uddannelse.

Elektrisk Energiteknologi: Studieordning

Uddannelsen i Aarhus er opbygget af følgende studieelementer:  

  • Obligatoriske kurser og projekter (120 ECTS) 
  • Ingeniørpraktik (30 ECTS) 
  • Bachelorprojekt (20 ECTS) 
  • Valgfri kurser og projekter (40 ECTS).  

Af de 40 ECTS valgfri kurser og projekter, skal der vælges minimum 20 ECTS af de fagspecifikke kurser angivet herunder

Du skal vælge minimum 20 ECTS af disse valgfag

Efterår

Forår + efterår

 

Du må vælge op til 20 ECTS af disse valgfag

Efterår

Forår

Forår + efterår

 

Sommerskoler