Mundtlig eksamen

Ved en mundtlig eksamen skal den studerende mundtligt besvare og/eller løse et spørgsmål og/eller en problemstilling.

En mundtlig eksamen tager typisk 20-30 minutter. Underviser og censor bedømmer den studerendes præstation. Der gives karakter umiddelbart efter eksaminationen.

Længden på eksaminationen, om der kan medbringes hjælpemidler eller ej og om der er forberedelsestid vil fremgå af fagbeskrivelsen i AU's kursuskatalog.

Den mest almindelige mundtlige eksamensform er 20 minutter uden hjælpemidler og forberedelsestid.

Tid og sted offentliggøres her: Eksamensplaner

Forud for eksamensdatoen kan du finde eksamensrækkefølgelister på WISEflow. Eksamensrækkefølgelisterne offentliggøres umiddelbart efter afmeldingsfristen, som er 14 dage før eksamen.

Husk: Det er vigtigt at møde op i god tid til en mundtlig eksamen. Det er den studerendes eget ansvar at være tilstede, når de kaldes ind til en eksamen. Hvis en medstuderende vælger at udeblive fra en eksamen, vil den næste blive kaldt ind i stedet. Mød derfor venligst op minimum 1 time før den fastsatte tid.

Har du spørgsmål til eksaminerne kan du henvende dig til fagets underviser eller Aarhus BSS Student Service.