Skriftlig eksamen

På AU afholdes skriftlig eksamen med og uden PC samt med og uden (alle/anviste) hjælpemidler.

Ved en skriftlig eksamen stilles de studerende en række spørgsmål og/eller problemstillinger, som de skal svare på og/eller løse indenfor en given tidsramme.

Tidsrammen for en skriftlig eksamen (skriftlig stedprøve) er typisk 2-6 timer. Det nøjagtige antal timer, samt oplysninger om tilladte hjælpemidler mv. kan findes i fagets fagbeskrivelse, se AU's kursuskatalog.

De fleste skriftlige eksaminer afholdes dog som digital eksamen

Retningslinjer

1.  Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver.

2.  Eksamenstidspunkt og -sted kan du se i din eksamensplan.

3.  Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30 og 8.50. Eksamen starter kl. 9.00

4.  Studerende, der er tilmeldt PC-eksamen, skal selv medbringe PC samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser mv. - dvs. alt udstyr, som kræves for at få PC’en til at fungere. Der henvises til de udstedte retningslinjer.

5.  Medbring kun det tilladte og mest nødvendige til prøverne. Der vil normalt blive foretaget taskeeftersyn, og det sinker igangsætningen af eksamen, hvis for mange ting skal sorteres fra.

6.  Husk, at intet må lånes hos medstuderende, når prøven først er i gang.