HD1 fag

På HD1 kan du tilmelde dig følgende fag i efteråret

Tidspunkt og sted for undervisning kan du finde i dit undervisningsskema på timetable.au.dk.

Obligatoriske fag:

1. semester:

  • Organisation (vælg campus eller online)
  • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse (vælg campus eller online)

3. semester:

  • Dataanalyse (vælg campus eller online)
  • Erhvervsøkonomisk metode (vælg campus eller online)

Valgfag:

Som HD1 studerende skal du have et valgfag, som i det normerede forløb ligger på dit 3. semester (efterår). Du tilmelder dig valgfag i tilmeldingsperioden via STADS.

På de nedenstående links til kursuskataloget kan du læse mere om fagindhold, eksamensform, hvem der underviser etc. 

Valgfag efteråret 2024:

Aarhus:

Forhandlingsteknik - KUN ONLINE

Virksomhedens interne og eksterne kommunikation

Herning:

Serviceøkonomi - Aflyst i efteråret 2024

Virksomhedens interne og eksterne kommunikation

På HD1 kan du tilmelde dig følgende i foråret

Tidspunkt og sted for undervisning kan du finde i dit undervisningsskema på timetable.au.dk.

Obligatoriske fag:

2. semester:

  • Finansierings-og investeringsanalyser (campus eller online)
  • Samfundsøkonomi  (campus eller online)
  • Erhvervsret  (campus eller online)

4. semester:

Valgfag:

Som HD1 studerende skal du have valgfag som i det normerede forløb ligger på dit 4. semester (forår). Du tilmelder dig valgfag i tilmeldingsperioden via STADS.

På de nedenstående links til kursuskataloget kan du læse mere om fagindhold, eksamensform, hvem der underviser etc. 

Valgfag foråret 2024:  

Aarhus:

Herning:

  • Forhandlingsteknik (aflyst i foråret 2024)
  • Strategi  

Valgfag foråret 2025:  

Aarhus:

Herning:

   

Tilmelding til online fag

På HD1 kan du vælge at tage fag online eller på campus.

Når du tilmelder dig undervisning i selvbetjeningen, kan du, hvis du læser i Aarhus, vælge om du vil på campus- eller onlineholdet (ON).

Hvis du læser i Herning og ønsker at tilmelde dig onlineundervisning, skal du skrive en mail til evu.bss@au.dk og du vil (af tekniske årsager) blive tilmeldt faget i Aarhus.

Hvis du tilmelder dig online holdet foregår eksamen hvor der er fysisk fremmøde på campus i Aarhus.