HD 1. del Aarhus

Efteråret 2022

På HD 1. del kan du tilmelde dig følgende fag i efteråret 2022

1. semester:

Organisation

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse

3. semester:

Dataanalyse

Erhvervsøkonomisk metode

Valgfag

Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk. Når du tilmelder dig, skal du vælge om du vil følge undervisningen på hverdags eller lørdagsholdet. 

Forår 2023

På HD 1. del kan du tilmelde dig følgende i foråret 2023

2. semesters fag

Finansierings-og investeringsanalyser

Samfundsøkonomi

Erhvervsret

4. semesters fag

Afsluttende projekt

Valgfag