HD2 Business

Efterår

På HD Business kan du tilmelde dig følgende i efteråret 2023

1. semesters fag: 

Eksternt regnskab

Strategisk ledelse 

3. semesters fag 

Digitalisering og forretningsudvikling
Har du læst HD1 på Aarhus Universitet og har bestået valgfaget ”Digitalisering i et forretningsmæssigt perspektiv” eller ”IT implementering i et forretningsmæssigt perspektiv”, skal du ikke tilmelde dig dette obligatoriske fag. I stedet skal du vælge et af de udbudte valgfag.

Seminar 

Valgfag

Afgangsprojekt

Forår

På HD Business  kan du tilmelde dig følgende i foråret 2024:

2. semester: 

  • Værdikæden og bæredygtighed
  • Valgfag

Se mere på valgfagssiden til HD2 

4. semester: 

  • Afgangsprojekt

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man har gennemført undervisningen eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD2.

Du kan læse mere omkring processen for afgangsprojektet her.