HD2 fag (Business)

På HD Business kan du tilmelde dig følgende i efteråret

Obligatoriske fag

1. semester: 

 • Eksternt regnskab
 • Strategisk ledelse 

3. semester: 

 • Seminar
 • Digitalisering og forretningsudvikling**
 • Valgfag

** Har du læst HD1 på Aarhus Universitet og har bestået valgfaget ”Digitalisering i et forretningsmæssigt perspektiv” eller ”IT implementering i et forretningsmæssigt perspektiv”, skal du ikke tilmelde dig dette obligatoriske fag. I stedet skal du vælge et af de udbudte valgfag.

 

Valgfag i efteråret 2024: 

Du kan læse mere om hvert enkelt fag i kursuskataloget. 

Aarhus

 • Corporate Finance (Sted: Aarhus, Ugedag: Tirsdag)
 • Organisationsadfærd (Sted: Aarhus, Ugedag: Tirsdag)
 • Marketing Management (Sted: Aarhus, Ugedag: Onsdag) - AFLYST I EFTERÅRET 2024
 • Værdibaseret prisfastsættelse (Sted: Aarhus, Ugedag: Onsdag) - AFLYST I EFTERÅRET 2024
 • Lederen som forandringsagent (Sted: Aarhus, Ugedag Torsdag)
 • Obligationer og renter (Sted: Aarhus, Ugedag: Torsdag) - AFLYST I EFTERÅRET 2024
 • Management control: Lean Beyond Budgeting, Balanced Scorecard (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)**
 • Regnskabsanalyse og værdiansættelse (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag) - kan kun tages på 3. semester pga. de faglige forudsætninger*
 • Styring af projekter og projekters økonomi (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)

Herning

 • Pensionsøkonomi (Sted: Herning, Ugedag: Onsdag)
 • Økonomistyring i ledelsesperspektiv (Sted: Herning, Ugedag: Torsdag)**
 • Lederen som forandringsagent (Sted: Herning, Ugedag: Lørdag) - AFLYST I EFTERÅRET 2024

OBS:

*Overlap mellem Regnskabsanalyse og værdiansættelse og Værdiansættelse af virksomheder – det er alene muligt at vælge det ene.

**Overlap mellem Management Control i Aarhus og Økonomistyring i ledelsesperspektiv i Herning - det er alene muligt at vælge det ene.

Afgangsprojekt 

Du kan skrive afgangsprojekt på HD2 både forår og efterår.

Det er en forudsætning for at få endelig godkendt sin tilmelding til afgangsprojektet, at man har bestået alle øvrige prøver på uddannelsen.

Læs mere om processen for afgangsprojeketet.

På HD Business  kan du tilmelde dig følgende i foråret:

2. semester: 

 • Værdikæden og bæredygtighed
 • Valgfag

Valgfag i foråret 2024

Som studerende på specialiseringen Business har du mulighed for at vælge følgende valgfag i foråret 2024. Du kan læse mere om hvert enkelt fag i kursuskataloget.

 • Aktier og porteføljeteori (Aarhus)
 • Anvendt markedsanalyse (Aarhus) - Aflyst i foråret 2024
 • HR i et strategisk og operationelt perspektiv (Aarhus)
 • Innovation og entreprenørskab (Aarhus)
 • Markedskommunikation og branding (Aarhus)
 • Værdiansættelse af virksomheder (Aarhus) - Aflyst i foråret 2024
 • Skatteret (Aarhus)
 • Økonomistyring (Aarhus)                                                               

Valgfag i foråret 2025

 • Aktier og porteføljeteori (Aarhus)
 • Anvendt markedsanalyse (Aarhus) 
 • Finansvirksomhedernes strategiske rolle og position (Herning)
 • HR i et strategisk og operationelt perspektiv (Aarhus)
 • Innovation og entreprenørskab (Aarhus)
 • Markedskommunikation og branding (Aarhus)
 • Skatteret (Aarhus og Herning)
 • Økonomistyring (Aarhus og Herning)

4. semester: 

 • Afgangsprojekt

Du kan skrive afgangsprojekt på HD2 både forår og efterår.

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man har gennemført undervisningen eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD2.

Du kan læse om processen for afgangsprojektet.