Tilmelding til undervisning for HD 2. del studerende på Regnskab og Økonomistyring 

Efterår

På HD 2. del Regnskab og Økonomistyring kan du tilmelde dig følgende i efteråret 

1. semesters fag: 

Eksternt regnskab

Strategisk ledelse 

3. semesters fag 

Seminar 

Valgfag

 Afhandling 

Forår

På det anbefalede forløb for studerende på HD Regnskab og Økonomistyring udbydes der fagene på følgende semestre: 

2. semester: 

Økonomistyring 

Skatteret

4. semester: 

Afgangsprojektet

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man har gennemført undervisningen eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del.

Du kan læse mere omkring processen for afgangsprojektet her