HD2 fag (Regnskab og økonomistyring)

På HD2 Regnskab og Økonomistyring kan du tilmelde dig følgende i efteråret

1. semesters fag: 

 • Eksternt regnskab
 • Strategisk ledelse 

3. semesters fag 

 • Seminar 
 • Valgfag

Valgfag

Som studerende på specialiseringen Regnskab og Økonomistyring har du mulighed for at vælge følgende valgfag i efteråret 2023

 • Digitalisering og forretningsudvikling (Sted: Aarhus, Ugedag: Mandag)
 • Obligationer og renter (Sted: Aarhus, Ugedag: Mandag)
 • Corporate Finance (Sted: Aarhus, Ugedag: Tirsdag)
 • Organisationsadfærd (Sted: Aarhus, Ugedag: Tirsdag)
 • Marketing Management (Sted: Aarhus, Ugedag: Onsdag)
 • Lederen som forandringsagent (Lederen som forandringsagent (Sted: Aarhus, Ugedag Torsdag)
 • Regnskabsanalyse og værdiansættelse (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)*
 • Management control: Lean Beyond Budgeting, Balanced Scorecard (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)**
 • Styring af projekter og projekters økonomi (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)
 • Pensionsøkonomi (Sted: Herning, Ugedag: Onsdag)
 • Økonomistyring i ledelsesperspektiv (Sted: Herning, Ugedag: Torsdag)**

Afgangsprojektet

Du kan skrive afgangsprojekt på HD2 både forår og efterår.

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man har gennemført undervisningen eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD2.

Læs om processen for afgangsprojektet.

Har du spørgsmål til den faglige sammenhæng, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for din specialisering. 

Koordinator for Regnskab og økonomistyring i Herning er: Finn Steen Jakobsen 

Koordinator for Regnskab og økonomistyring i Aarhus er: Claus Holm

På HD2 Regnskab og økonomistyring kan du tilmelde dig følgende fag i foråret: 

2. semester: 

 • Økonomistyring 
 • Skatteret

4. semester: 

 • Afgangsprojektet

Du kan skrive afgangsprojekt på HD2 både forår og efterår.

Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man har gennemført undervisningen eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD2.

Læs om processen for afgangsprojektet.

Valgfag

Som studerende på specialiseringen Regnskab og økonomistyring har du mulighed for at vælge følgende valgfag i foråret 2024:

Du kan læse mere om hvert enkelt fag i kursuskataloget. 

 • Aktier og porteføljeteori (Aarhus)
 • Anvendt markedsanalyse (Aarhus) - Aflyst i foråret 2024
 • HR i et strategisk og operationelt perspektiv (Aarhus)
 • Innovation og entreprenørskab (Aarhus)
 • Markedskommunikation og branding (Aarhus)
 • Værdikæden og bæredygtighed (Aarhus)

Har du spørgsmål til den faglige sammenhæng, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for din specialisering. 

Koordinator for Regnskab og økonomistyring i Herning er: Finn Steen Jakobsen 

Koordinator for Regnskab og økonomistyring i Aarhus er: Claus Holm