Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dig fra dit deltidsstudie, skal du gøre det skriftligt til mailen evu.bss@au.dk  

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte datoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart. Du kan læse mere om refundering af deltagerbetaling her 

Du skal være opmærksom på følgende: 

  • Du behøver ikke at udmelde dig hvis du blot ønsker at holde en pause med fag i et semester. I det tilfælde skal du blot undlade at tilmelde dig undervisningen i det pågældende semester. 
  • Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, men kan tidligst ske fra den dato, du indsender din mail med anmodning om udmeldelse.    
  • Hvis du afmelder dig efter at undervisningen er startet kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt. 
  • Du har ret til 3 eksamens forsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling)
  • Hvis du har undervisnings- og eksamenstilmeldinger, vil de automatisk annulleres. Hvis du ønsker at deltage i en tilmeldt eksamen, eller hvis du allerede har gennemført eksamen, men afventer karakteren, skal du vente med at udmelde dig til resultatet er registreret på din Studieselvbetjening.
  • Hvis du udmelder dig, er der ingen garanti for at du får plads på studiet, hvis du søger ind igen.