Eksamensreglement

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. 

Følg linket til Juridiske regler for uddannelser og studerende ved AU, og find afsnittet 'Eksamen, censur'. Her finder du bl.a. links til regler om eksamen, eksempelvis:

  • Eksamensbekendtgørelsen
  • Censorbekendtgørelsen
  • Karakterskalabekendtgørelsen
  • Regler om tilsynsprøver ved Aarhus Universitet

Retningslinjer for at medbringe egne lovsamlinger til mundtlig eksamen

Man må gerne medbringe sine egne love, men de skal opfylde nedenstående retningslinjer:

 

  • Der må være streget ind og under, også med farver.
  • Der skal være tale om hele love eller sammenhængende dele af love. En videre bearbejdning f.eks ved at klippe bestemmelserne sammen på en sådan måde, at de understøtter de enkelte eksamensspørgsmål, er ikke tilladt.
  • Der må i loven kun skrives følgende: Jf./jfr. eller cf. plus en lov- eller paragrafhenvisning (eks.: jf. § 17, stk. 2)
  • Der må henvises til domme og andre afgørelser inkl. med deres "kælenavn" F.eks. U 1979.610 S "Rigtig Juice".
  • Der må ikke være tilskrevet andet end ovennævnte i lovteksten.
  • Hvis en lovtekst er udstyret med ikke-tilladte noter m.v., kan den ikke benyttes til mundtlig eksamen.