Tidligere eksamensopgaver


I det følgende gengives et udvalg af tidligere eksamensopgaver på erhvervsjuridiske fag:

 

Bachelor

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

HD-niveau


 

Bachelor

 

Arbejdsret

 

Erhvervsret (HA)

 

EU-ret

  

Grundlæggende formueret

 

Immaterialret (valgfag)

 

Kreditret


Marketing og markedsføringsret

 

Moms- og afgiftsret


Selskabsret

 

Skatteret II 

  

Told- og afgiftsret

 


 

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

 

Arbejdsret

 

Finansieringsret

 

Generationsskifte

 

Insolvensret

 

International skatteret

 

Selskabsret

 

Skat og fast ejendom

 

Skatteret II

 

Videregående formueret

 


 

HD

 

Erhvervsret / Erhvervsjura

 

Udvidet erhvervsret