Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Ha(JUR.) & Cand.Merc.(JUR.) Eksamen Tidligere eksamensopgaver

Tidligere eksamensopgaver


I det følgende gengives et udvalg af tidligere eksamensopgaver på erhvervsjuridiske fag:

 

Bachelor

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

HD-niveau


 

Bachelor

 

Arbejdsret

 

Erhvervsret (HA)

 

EU-ret

  

Grundlæggende formueret

 

Immaterialret (valgfag)

 

International handelsret

  

Kreditret


Marketing og markedsføringsret

 

Selskabsret

 

Skatteret II - HA(jur.) i skat

  

Told- og afgiftsret

 

Virksomhedsophør og konkurs (valgfag)

 


 

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

 

Arbejdsret

 

Finansieringsret

 

Generationsskifte

 

Insolvensret

 

International skatteret

 

Selskabsret

 

Skatteret II

 

Videregående formueret

 


 

HD

 

Erhvervsret / Erhvervsjura

 

Udvidet erhvervsret

373074 / i40