Erhvervsspeciale - skriv speciale med en virksomhed

Hvad er et erhvervsspeciale?

Et erhvervsspeciale er et speciale, som du skriver i samarbejde med en offentlig eller privat arbejdsplads, en organisation eller en helt tredje part.

Et erhvervsspeciale giver dig mulighed for at skabe kontakter inden for et arbejdsområde, du finder interessant for din fremtidige karriere.  

Samarbejdet med arbejdspladsen kan have forskellig karakter. Det kan f.eks. være, at du får adgang til data gennem en arbejdsplads, at du laver en analyse af en udfordring hos arbejdspladsen, eller at du udvikler et produkt eller en løsning, som arbejdspladsen kan bruge. 

Hvis du skriver et erhvervsspeciale, forpligter du dig til at præsentere dit specialet og dine resultater for arbejdspladsen. 

Fordelene ved at skrive erhvervsspeciale

Akademiske kompetencer i praksis

Ved at skrive speciale i samarbejde med en offentlig eller privat arbejdsplads eller organisation får du mulighed for at teste dine akademiske kompetencer i forhold til en konkret praksis.
 

Netværk og ny erfaringer

Du kan få et godt indblik i den arbejdsplads, du samarbejder med, og du kan evt. få mulighed for at afprøve et nyt arbejdsområde, end det du i forvejen kender til. Du kan muligvis også skabe netværk til nogle af arbejdspladsens samarbejdspartnere.
 

Projektledelse

Du opnår erfaring med at være projektleder for dit eget specialeprojekt og styre forskellige interesser i forhold til projektets formål. Du har selv ansvaret for at lave og overholde en tidsplan, at designe forløbet, at følge op på aftaler og afklare omfanget af dit samarbejde.

Samme krav og rammer som til andre specialer

Et erhvervsspeciale skrives på nøjagtig samme vilkår som andre specialer på Health og bedømmes efter de faglige mål i din studieordning. Det betyder, at du skal følge studieordningen og de specialeregler, der er beskrevet på studieportalen.

Et erhvervsspeciale kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde mellem to studerende. Specialet kan afleveres i opgaveform eller i artikelform (det sidste gælder kun individuelle specialer).

Specialekontrakten for erhvervsspecialer

Du skal også udfylde en specialekontrakt, når du skriver erhvervsspeciale. Det er den samme kontrakt og de samme frister som ved alle andre specialer. 

Aflevering af specialet og mundtligt forsvar

Selve afleveringen af et erhvervsspeciale og det mundtlige forsvar foregår på præcis samme måde som et hvilket som helst andet speciale.

 

Sådan kommer du i gang

Undersøg dine muligheder

 • Overvej hvad du gerne vil arbejde med på en arbejdsplads/i en organisation.
 • Hvilke arbejdspladser eller organisationer beskæftiger sig med det område, du gerne vil skrive speciale inden for? Find mere end én, så du har en liste over mulige. Brug fx LinkedInORBIS, fagmagasiner og dit eget netværk til at afdække potentielle samarbejdspartnere.  
 • Overvej hvad du kan tilbyde arbejdspladsen eller organisationen.

 

Tag kontakt til virksomheden i god tid 

Tag kontakt i god tid før specialeperioden begynder.  

Når du kontakter en arbejdsplads for at foreslå et samarbejde så tænk på, at du skal sælge ideen. Vær derfor konkret og hav fokus på, hvad arbejdspladsen får ud af det. Men husk også at specialet skal give værdi for både dig og virksomheden.

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvilket emneområde interesserer dig på arbejdspladsen?
 • Hvorfor er netop dette emne relevant for arbejdspladsen?
 • Hvorfor skulle arbejdspladsen samarbejde med dig? – hvad er dine tre hovedargumenter?
 • Hvorfor og hvordan kan samarbejdet gavne arbejdspladsen, og hvad er de formelle krav til dem?

 

Snak med din specialevejleder

Når du har fået en vejleder bør du drøfte emnet og rammen for dit speciale med hende eller ham. Det er vigtigt fra starten af specialeskrivningen at få rettet projektet til, så det både kan leve op til de akademiske standarder for specialet, og så det kan indfri nogle af de forventninger, som du og virksomheden har.

Lav en skriftlig aftale om samarbejdet

Når du har kontakt til en interesseret arbejdsplads eller organisation, så sæt et møde op, hvor I diskuterer rammerne for jeres samarbejde. Sørg for at lave en forventningsafstemning.

Det kan være en god idé at nedskrive en samarbejdsaftale, der fx beskriver:

 • Hvad du vil levere til dem
 • Hvad de skal levere fx tid til kvalitative interviews, deling af interne dokumenter, adgang til kontorfaciliteter eller arbejdsplads, varighed af samarbejdet og feedback på det færdige speciale
 • Evt. tavshedspligt og anonymisering af data
 • Hvem der er din kontaktperson i virksomheden
 • Aftal hvordan du vil præsentere dine resultater og evt. handlingsforslag for virksomheden eller organisationen

Du kan bruge denne skabelon til en skriftlig samarbejdsaftale

Der er ikke et formelt krav fra universitetet om, at aftalen med arbejdspladsen er skriftliggjort, men det kan være hensigtsmæssigt for dig som studerende at få en aftale på skrift. Universitetet skal ikke godkende aftalen.

Hvis der opstår udfordringer i samarbejdet

Nogle gange kan der opstå uventede udfordringer i samarbejdet. Det kan for eksempel være at:

 • Der sker ændringer i arbejdspladsens opgaver eller ansættelser, som kan gøre det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet
 • Der sker uforudsete ting i kontaktpersonens eller dit liv, således at det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet
 • Der opstår uoverensstemmelser mellem dig og samarbejdspartneren
 • Kontaktpersonen møder ikke op til aftaler eller reagerer ikke på dine henvendelser

Hvis der opstår problemer, er det vigtigt, at du hurtigt tager kontakt til din samarbejdspartner og/eller din vejleder, så der kan indgås aftaler om en alternativ løsning, og du dermed kan nå i mål med dit speciale til tiden.

Det er vigtigt at bemærke, at man i sådanne tilfælde godt kan skrive sit speciale færdigt, da der ikke er krav om at samarbejdspartneren skal være med i hele processen. Og fordi det fortsat er et akademisk speciale med samme formalia som alle andre specialer, kan det godt skrives færdigt med det arbejde, der er opnået.

Men tag kontakt til din vejleder og aftal, hvordan du kommer bedst i mål.

Hvordan formidler jeg erhvervsspecialet til virksomheden?

Når du er færdig med dit erhvervsspeciale skal dit arbejde formidles til arbejdspladsen/organisationen, du har samarbejdet med.

Det du kan levere til arbejdsgiveren kan have mange former f.eks.:

 • Præsentation af resultater
 • Forslag til konkrete løsninger
 • Rapport eller sammenfatning af konklusion
 • En workshop for medarbejdere eller ledelse

Vær opmærksom på at du selv skal være med til at definere, hvad du kan levere. Det er ikke et krav, at du skal aflevere et produkt til virksomheden, men de fleste virksomheder vil forvente noget fra dig for deres tid og ressourcer.

Frister

Der gælder de samme frister for erhvervsspeciale som ved almindeligt specale:

Aflevering af specialekontrakt

 • 15. august (specialestart i efteråret)
 • 15. januar (specialestart i foråret)

Aflevering af speciale:

 • Første hverdag i januar (efterårssemester)
 • Første hverdag i juni (forårssemester)

Kontakt