Kompetenceafklaring

Refleksion og overblik over hvad du kan

En god måde at reflektere, over hvad du kan og vil med din akademiske uddannelse, er gennem en kompetenceafklaring. 

Kompetenceafklaring giver overblik over:

 • Hvad du kan
 • Hvordan du kan det
 • Hvor du kan sætte det i spil
 • Hvad du har lyst til

Sådan et overblik er godt i en afklaringsproces. Men det er også et godt værktøj, når du skal opbygge et CV, skriver en jobansøgning eller skal til jobsamtale. 

Forskellige typer kompetencer

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaring.

De har indflydelse på, hvordan du løser opgaver og samarbejder med andre. Det kan for eksempel være, at du er: analytisk og struktureret.

Det kan være en god idé at sætte disse kompetencer ind i en sammenhæng, hvor du løser eller har løst nogle opgaver for at konkretisere dine egenskaber.
 

Faglige kompetencer

Faglige kompetencer er kompetencer, egenskaber, kvaliteter, speciale-områder med mere, som du har fået gennem din uddannelse og/eller via relevant erhvervserfaring.


1. Branchefaglige kompetencer

Branchefaglige kompetencer knytter sig til en bestemt branche eller et bestemt fag - altså specialiserede kompetencer.
 

2. Metodefaglige kompetencer

Metodefaglige kompetencer er ikke knyttet til en særlig branche og er mere generelle.

De kan bruges i flere forskellige typer af opgaveløsninger; eksempelvis analyse (kvantitativ, kvalitativ), databehandling, fagformidling, kvalitetssikring, projektledelse, risikoberegning mm.

Det er især metodefaglige kompetencer, som er nyttige at få skematiseret og fremhævet. Det er nemlig ofte de metodefaglige kompetencer, du kan fremhæve, når du søger job uden for et specifikt fagområde. Det kan fx være job som analytiker, kvalitetsfaglig person, produktudvikler, sagsbehandler mm.

Sådan øver du dig i kompetenceafklaring

Denne øvelse hjælper dig til at identificere, prioritere og målrette dine kompetencer. 
 

1. Identifikation: Bliv bevidst om dine kompetencer

Gå sammen med en ven eller studiekammerat, som kender dig godt. Lad hende/ham spørge ind til, hvad du er god til både personligt og fagligt (se personlige og faglige kompetencer), samt hvordan du løser dine opgaver.
 

2. Prioritering: Styrker i dine kompetencer

 • Vælg de kompetencer fra, som du ikke ønsker at bruge i dit arbejdsliv
 • Prioriter kompetencerne ud fra, hvad du er bedst til: Vælg dine 3-5 stærkeste faglige kompetencer og dine tre stærkeste personlige kompetencer
 • Prioriter kompetencerne ud fra, hvilke du helst vil bruge i et arbejde: Vælg 3-5 faglige kompetencer, som du har størst ønske om at bruge, og tre personlige kompetencer
   

3. Målretning: Hvor og hvordan kan dine kompetencer bruges?

 • Sæt dig ned og lav et hypotetisk arbejdsscenarie, hvor du sætter dine kompetencer i spil
 • Gå sammen med en ven eller studiekammerat og præsenter kompetencer samt scenarier over for denne, som om denne er en arbejdsgiver
 • Udsøg eventuelt jobs inde fra Jobindex Arkiv, og se efter, hvilke kompetencer de tidligere har efterspurgt, samt hvordan de passer med din profil. Tænk på, hvad du har konkret erfaring med gennem praktik eller studiejob, samt hvad du har viden om ud fra din uddannelse