Vi udfaser 2017-studieordningen i tandpleje

Overblik

Hvis du blev optaget på professionsbacheloruddannelsen i tandpleje i 2022 eller tidligere, er du indskrevet på 2017-studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i tandpleje.

Årgangen der startede i efteråret 2022 på 1. semester, er den sidste årgang, der blev optaget på denne studieordning.

Fra september 2023 optages de nye årgange på en ny studieordning som hedder 2023-studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i tandpleje.

Du kan finde din studieordning her.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du følger studieplanen og tager alle moduler på hvert semester, så betyder den nye studieordning ikke noget for dig.


Hvad nu hvis jeg dumper eksamen?

Hvis du skulle dumpe en eksamen, så bliver der samlet udbudt tre prøvemuligheder i hvert modul på 2017-studieordningen. Hvis du ikke når at tage en eksamen inden for det sidste udbud på 2017-studieordningen, bliver du overflyttet til den nye studieordning.

Du kan på denne side se, hvornår de sidste eksamener udbydes på 2017-studieordningen.

Hvis du kommer i tvivl om, hvordan du bedst planlægger dit studieforløb, så tag kontakt til Studievejledningen på Health.

Sidste udbud af undervisning og eksamener

Af skemaet nedenfor kan du se:

  • Hvornår moduler udbydes for sidste gang på 2017-studieordningen 
  • Hvornår de sidste eksamener ligger på de moduler, der afsluttes med en eksamen.
     

Sem.

Kursus

Sidste udbud
undervisning 

1., 2. og 3. eksamensmulighed*          
1. Modul 1: Fag, profession og studie Efterår 2022 1. eksamensmulighed: Nov. 2022

2. eksamensmulighed: Dec. 2022

3. eksamensmulighed: Marts 2023
1. Modul 2: Sundhed og sygdom  Efterår 2022 1. eksamensmulighed: Jan. 2023

2. eksamensmulighed: Feb. 2023

3. eksamensmulighed: Marts 2023
2. Modul 3: Grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2023 1.eksamensmulighed: April 2023

2. eksamensmulighed: April 2023

3. eksamensmulighed: Aug. 2023
2. Modul 4: Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed  Forår 2023 1. eksamensmulighed: Juni 2023

2. eksamensmulighed: Aug. 2023

3. eksamensmulighed: Okt. 2023
3. Modul 5: Udvidet klinisk virksomhed Efterår 2023 1. eksamensmulighed: Nov. 2023

2. eksamensmulighed: Jan. 2024

3. eksamensmulighed: Marts 2024
3. Modul 6: Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse Efterår 2023 1. eksamensmulighed: Jan. 2024

2. eksamensmulighed: April 2024

3. eksamensmulighed:
Juni 2024
4. Modul 7: Profession og metoder Forår 2024 1. eksamensmulighed: April 2024

2. eksamensmulighed: Maj 2024

3. eksamensmulighed:
Aug. 2024
4. Modul 8: Relationer og interaktioner  Forår 2024 1. eksamensmulighed: Juni 2024

2. eksamensmulighed: Aug. 2024

3. eksamensmulighed:
Okt. 2024
5. Modul 9: Borgere med særlige behov Efterår 2024 1. eksamensmulighed: Nov. 2024

2. eksamensmulighed: Dec. 2024

3. eksamensmulighed:
Feb. 2025
5. Modul 10: Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling  Efterår 2024 1. eksamensmulighed: Jan. 2025

2. eksamensmulighed: Marts 2025

3. eksamensmulighed:
Maj 2025
6. Modul 11: Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt Forår 2025 1. eksamensmulighed: Maj 2025

2. eksamensmulighed: Aug. 2025

3. eksamensmulighed:
Okt. 2025
6. Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse Forår 2025 1. eksamensmulighed: Juni 2025

2. eksamensmulighed: Aug. 2025

3. eksamensmulighed:
Okt. 2025

*Sidste udbud af eksamen er tilrettelagt under hensyntagen til progressionskravene jf. studieordningen.  


Moduler med indstillingsbetingelser 

Mange af uddannelsens moduler har indstillingsbetingelser. Det vil sige, at der er elementer undervejs i modulet, der skal godkendes, inden du kan indstilles til at deltage i eksamen. Det kan fx være krav om bestået test eller spotprøve, krav om deltagelse i obligatoriske kliniske øvelser eller temadage.

Dumper du et modul, fordi du mangler at få godkendt en indstillingsbetingelse, har du brugt et eksamensforsøg.

Der vil i forbindelse med udfasning af 2017-studieordningen være fastlagt alternative måder, du kan få godkendt indstillingsbetingelserne på, i forlængelse af sidste udbud af modulerne.

Klik her for en oversigt over alternative måder at få godkendt indstillingsbetingelser i forbindelse med udfasning af 2017-studieordning

Hvis du bliver forsinket

Hvis du har brug for en dispensation til at blive afmeldt et modul, og dermed bliver forsinket i din studieplan, mister du muligheden for at færdiggøre din uddannelse på 2017-studieordningen.

Det skyldes, at moduler på 2017-studieordningen ikke bliver udbudt på et senere tidspunkt.

Du mister dog ikke muligheden for at blive professionsbachelor i tandpleje, men du vil blive overflyttet til den nye studieordning.

Det anbefales, at du tager kontakt til Studievejledningen på Health for at få vejledning omkring dit videre studieforløb.

Hvis du skal overflyttes til ny studieordning

Hvis du skal overflyttes til 2023-studieordningen vil der blive set på, hvilke moduler du har bestået på 2017-studieordningen, og om de giver merit til 2023-studieordningen.

Den nye studieordning har en anderledes opbygning og anderledes fordeling af fagområder på tværs af kurser. Der vil derfor være kurser på den nye studieordning, som der ikke kan gives merit til.

Hvad det betyder for dig afhænger derfor af, hvilke moduler du har bestået på 2017-studieordningen inden overflytning.

Hvis du skal søge merit

Studienævnet for Oral Sundhed har tager stilling til, hvilke moduler på 2017-studieordningen der giver merit til 2023-studieordningen. Du kan se merit-oversigten nedenfor, så snart skemaet er klar.

Hvis overflytningen til den nye studieordning medfører at du mister ECTS og er årsag til at du bliver forsinket, så vil studienævnet tage stilling til, om du kan kompenseres i form af udvidelse af din maksimale studietid.

Meritskema fra 2017-studieordning til 2023-studieordningen

Studienævnet for Oral Sundhed kommer til at taget stilling til, hvilke kurser på 2017-studieordningen, der giver merit til 2023-studieordningen. 

Sem.

Kurser på 2023-studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i tandpleje

Kurser du skal have bestået på 2017-studieordningen for at få merit til kurser på 2023-studieordningen

1. Professionsdannelse (5 ECTS) Fag, profession og studie (15 ECTS)
1. Naturvidenskabelig basisviden (15 ECTS) Sundhed og sygdom (15 ECTS), Grundlæggende klinisk virksomhed (15 ECTS), Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed (15 ECTS)
1. Præklinisk kursus (10 ECTS) Sundhed og sygdom (15 ECTS), Fag, profession og studie (15 ECTS)
2. Grundlæggende klinik (10 ECTS) Grundlæggende klinisk virksomhed (15 ECTS), Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed (15 ECTS)
2. Sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomskontrol (10 ECTS) Sundhed og sygdom (15 ECTS), Grundlæggende klinisk virksomhed (15 ECTS), Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed (15 ECTS)
2. Oral radiologi (5 ECTS) Udvidet klinisk virksomhed (15 ECTS)
2. Videnskabsteori og videnskabelig metode I (5 ECTS) Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed (15 ECTS)
3. Videregående klinik, sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomskontrol (20 ECTS) Udvidet klinisk virksomhed (15 ECTS), Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse (15 ECTS)
3. Børne- og ungetandpleje I (10 ECTS) Relationer og interaktioner (15 ECTS)
4. Børne- og ungetandpleje II (5 ECTS) Ingen merit
4. Avanceret voksentandpleje (15 ECTS) Relationer og interaktioner (15 ECTS), Profession og metoder (15 ECTS)
4.  Ekstern praktik: privat praksis (10 ECTS) Profession og metoder (15 ECTS)
5. Ekstern praktik: kommunal tandpleje (10 ECTS) Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling (15 ECTS)
5.      Borgere med særlige behov (10 ECTS) Borgere med særlige behov (15 ECTS), Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling (15 ECTS)
5. Videnskabsteori og videnskabelig metode II (5 ECTS) Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt (15 ECTS)
5. Valgfag (5 ECTS) Selvstændig professionsudøvelse (15 ECTS)
6. Selvstændig professionsudøvelse (15 ECTS) Selvstændig professionsudøvelse (15 ECTS)
6.  Bachelorprojekt (15 ECTS)
 
Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt (15 ECTS)