Kandidat-ph.d.

Hvad er en kandidat-ph.d.?

Kandidat-ph.d. er en ordning, som giver dig mulighed for at starte et ph.d.-studie, allerede mens du læser på kandidatdelen af din uddannelse.

Du kan søge en kandidat-ph.d., så snart du har er færdig med din bachelor og er optaget på en kandidatuddannelse.

En kandidat-ph.d. giver dig mulighed for at:

  • Kombinere specialet og ph.d.-afhandlingen til ét stort projekt
  • Få længere tid til dit forskningsprojekt
  • Lave mere omfattende dataindsamling og patientinklusion.

Hvad er adgangskravene til en kandidat-ph.d.?

For at blive optaget på en kandidat-ph.d. skal du: 

  • have en relevant bacheloruddannelse
  • være indskrevet på en kandidatuddannelse.

Du skal have mindst et semester tilbage af din kandidatuddannelse.

Læs mere om adgangskravene her

Hvordan er en kandidat-ph.d. bygget op?

En kandidat-ph.d. består af to dele:

  • Del A (60 ECTS)
  • Del B. (120 ECTS)

Tilsammen svarer de to dele til 180 ECTS og en samlet kandidat-ph.d. tager 36 måneder.
 

Del A (60 ECTS)

I del A begynder du arbejdet med dit ph.d.-projekt sideløbende med, at du afslutter din kandidatuddannelse. 

Det betyder, at din kandidatuddannelse bliver forlænget med 12 måneder, for at gøre plads til arbejdet med ph.d.'en. 

Som kandidat-ph.d.-studerende følger du kandidatuddannelsen på lige vilkår med dine medstuderende ift. rammer og frister. Du skal færdiggøre din kandidatuddannelse sideløbende med dine ph.d.-studier.


Del B (120 ECTS)

Du begynder på del B lige efter du har fået din kandidatgrad. På del B er du sidestillet med almindelige ph.d.-studerende på et 2-årigt fuldtidsstipendium.

Du kan læse meget mere om opbygningen af kandidat-ph.d.'en her

Din Master's Study Plan

Din Master's Study Plan er en plan for, hvordan du vil gennemføre Del A af din kandidat-ph.d.

Din Master's Study Plan skal bl.a. indeholde en oversigt over hvilke undervisningsforløb, du planlægger at følge hvornår.

Det er en god idé at få hjælp fra din hovedvejleder til det. 

Læs mere om din Master's Study Plan her.
 

Send din Master Study Plan til dit studienævn

Når du får bekræftet, at du kan starte på ph.d.-skolen, sender du en kopi af bekræftelsen og din Master’s Study Plan til dit studienævn. 

Studienævnet sørger for at notere din specialestart og retter din maksimale studietid til. 
 

Ændringer i din Master’s Study Plan

Forlængelse af kandidatuddannelsen

Hvis der sker ændringer i din Master’s Study Plan, som gør, at du bliver senere færdig med din kandidatuddannelse, skal du søge en dispensation hos dit studienævn. 

En dispensation kræver normalt, at du kan dokumentere, at du har haft nogle "usædvanlige forhold". 

Søg dispensation på: https://mitstudie.au.dk/


Revideret Master's Study Plan

Får du dispensation til at forlænge din kandidatuddannelse kan du søge Graduate School of Health om at få revideret og forlænget din Master's Study Plan.

Kontakt Graduate School of Health her

Læs mere om din Master's Study Plan her.

Mulighed for SU-ph.d.-stipendium

Når du er indskrevet på en kandidat-ph.d., kan du få et SU-ph.d.-stipendium oveni din almindelige SU.

Det kan du få indtil du har afsluttet din Del A af din Master Study Plan. 

En rate svarer til en måned med almindelig udeboende SU, og du kan få op til 48 rater af SU-ph.d.-stipendiet.  

Læs mere om SU-ph.d.-stipendiet her

Kursus og eksamenstilmelding på Del A

Når du er optaget som kandidat-ph.d.-studerende sørger du selv for at tilmelde dig kurser på kandidatuddannelsen i overensstemmelse med din Master’s Study Plan.

Du bliver dog automatisk tilmeldt specialet. 

Når du som kandidat-ph.d. er tilmeldt undervisning og eksamen på kandidatstudiet er du underlagt de samme rammer og frister som dine medstuderende på kandidatuddannelsen.

Ansøgningsfrister


  • Midt i marts 

  • Midt i september

Kontakt


Graduate School of Health

Aarhus University
Katrinebjergvej 89F
Building 5132
DK-8200 Aarhus N

Mailgraduateschoolhealth@au.dk
Webhttps://phd.health.au.dk/