Sæt retning via speciale og valgfag

Sæt retning på dit studie gennem dine valgfag og dit speciale

Valgfagene og specialet er din mulighed for at specialisere dig indenfor de emner, du finder særligt interessante, og som du måske kunne tænke dig at arbejde med i fremtiden. 

Det er også her, at du har muligheden for at differentiere dig fra dine medstuderende og skabe din egen profil.

 

Valgfag

Når du skal vælge valgfag, kan det være en god idé at overveje, hvad du gerne vil arbejde med i fremtiden og kigge efter fag, der peger i den retning.  Det kan både være bestemte vidensområder eller bestemte komptencer fx inden for metode. Det kan også være noget, som du gerne vil prøve af for at se, om du skal bevæge dig i den retning. 

Læs mere om de forskellige valgfag 


Det kan være svært at vælge et valgfag fremfor et andet, hvis du er i tvivl om, hvad du vil.

Her kan du overveje:

 • Hvad synes du især er spændende og vigtigt at beskæftige sig med?
 • Hvad skal dit valgfag give dig med i rygsækken?
 • Er der nogle bestemte ting, du gerne vil lære eller øve dig i?
 • Vil du gerne blive endnu mere specialiseret, eller går du efter at få nye kompetencer?
 • Hvilke elementer er vigtigst for dig på et studie, og hvilke valgfag matcher disse? F.eks. arbejdsmåden eller eksamensform.

Speciale

Du kan også bruge dit speciale til at forme din faglige profil.

Når du skal vælge et emne, så overvej:

 • Hvad vil du gerne lave, når du er uddannet?
 • Kan du vinkle dit emne, så du får noget af den viden eller de kompetencer, du skal bruge i det job, du gerne vil have?
 • Hvilke arbejdsopgaver kunne du tænke dig?


Hvis dit speciale ikke har fokus på erhvervslivet, kan det stadig være relevant. Tænk over, hvordan din viden kan skabe værdi for en virksomhed.

F.eks. kan du prøve at spørge om:

 • For hvem og hvorfor dit emne er vigtigt?
 • Hvordan kan det vinkles for at være interessant for andre?
 • Hvordan kan tematikkerne eller metoderne bruges andre steder?


Læs mere om specialet  

Erhvervsspecialer

En anden god måde at tænke karriere ind i dit speciale er ved at skrive et erhvervsspeciale i samarbejde med en virksomhed. Det er en god måde at undersøge forskellige arbejdsområder samtidig med, at du kan møde virksomheder uden for universitetets mure. 

Det er en også mulighed for at gøre dig synlig og skabe et netværk.


Du kan bl.a. finde virksomheder ved at:

 • Søge under projekter i AU jobbank
 • Bruge dit netværk - hvem kender du, som arbejder et spændende og relevant sted?
 • Kaste dig ud i det og kontakte en virksomhed! De fleste vil synes godt om, at du interesserer dig for deres organisation.
 • Holde øje med medierne - hvem bliver der snakket om? Er der nogen der står med en spændende udfordring? 


Læs mere om erhvervsspecialer