Aflevering

Når du er klar til at aflevere dit speciale, skal du gøre følgende:

Du skal aflevere dit speciale i én PDF fil i WISEflow - du bliver tilmeldt i flowet i god tid før afleveringsfristen. (Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når du er tilmeldt) - Bemærk at du ikke kan trække din besvarelse tilbage i Wiseflow, når du først har afleveret.

  • I forbindelse med afleveringen i WISEflow skal du oprette en gruppe, også selv om du skriver speciale alene. Du kan her finde vejledning til hvordan man opretter grupper
    I nogle tilfælde kan din gruppe være dannet administrativt på forhånd.
  • Husk også at angive den endelige titel på dit speciale på både dansk og engelsk.

Dit speciale er ikke afleveret, før du har afleveret jf. alle ovenstående trin.

Når du har afleveret dit speciale, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Afleveringsfrister

  • Når du skriver speciale i forårssemesteret er din afleveringsfrist 1. juni inden klokken 12.
  • Når du skriver speciale i efterårssemesteret er din afleveringsfrist 2. januar inden klokken 12.

Hvis afleveringsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag.

Efter bedømmelse arkiveres det elektroniske speciale på Biblioteket på Bartholins Allé. De specialer, der må offentliggøres, kan læses på bibliotekets hjemmeside.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.    

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.
Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til Pia Schytz (pias@law.au.dk) og  kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet.
Hvis du afleverer 14. dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive bedømt efter den fastsatte afleveringsfrist.
Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til  Pia Schytz (pias@law.au.dk) og kandidat.bss@au.dk.
Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.

Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 5 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering.  Du skal herefter uploade den reviderede opgaveformulering i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af din vejleder.   

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder + 14 dage regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter fristen for godkendelse af den reviderede opgaveformulering. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale

Specialet skal bestås med karakteren 02 eller herover. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder senest 5 dage efter du har opnået din ikke beståede karakter og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering (juli måned fraregnet). Du skal herefter uploade den reviderede opgaveformulering i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af din vejleder. 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.  

Der er en frist på 3 måneder + 14 dage, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter fristen for godkendelse af den reviderede opgaveformulering. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Tekniske problemer

Hvis der opstår problemer med upload og aflevering i WISEflow kan du få teknisk support ved Aarhus BSS IT-support.

 Kan I ikke løse problemerne indenfor afleveringsfristen, skal du sende dit speciale som pdf-fil inden afleveringsfristens udløb til denne mail: bss.exam@au.dk.

Har du sendt din besvarelse til mailen bss.exam@au.dk, skal du hurtigst muligt efter din eksamen indsende en ansøgning om dispensation til at få dit speciale videresendt til bedømmelse. Dette gøres via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk under ”Ansøgninger”.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.