Formelle krav

Specialets omfang

Specialet skal være på maks. 50 sider - A4 sider à 2.400 anslag inkl. mellemrum og noter (maks. 120.000 anslag).

Specialet kan udarbejdes af to studerende i fællesskab med en vægt på 30 ECTS for hver, men dermed stiger det samlede krav til omfang og litteratur til det dobbelte af de angivne rammer. Den enkeltes bidrag skal klart kunne udskilles med henblik på individuel bedømmelse.

 • Antallet af anslag omfatter bogstaver, tegn og mellemrum.
 • Tabeller, grafer mv. indgår i antallet af anslag i forhold til den plads, de optager - en tabel, der fylder en halv side, tæller således som 1.200 anslag.
 • Noter o.l. indgår i optællingen.
 • Forside, indholdsfortegnelse, engelsk resumé, litteraturfortegnelse, forkortelsesliste og bilag indgår ikke i optællingen.

Krav til forsiden af specialet

 • Titel på dansk og engelsk
 • Studienummer
 • Navn
 • Vejleders navn
 • Antal anslag (husk også at vedlægge dokumentation)

Forsiden kan desuden indeholde andre oplysninger – f.eks. Aarhus Universitet, årstal, osv.

Brug af AI

Fra sommereksamen 2024 må du bruge værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i denne type eksamensopgave.

Du skal udfylde en deklaration, uanset om du har brugt AI eller ej
Når du afleverer din eksamensopgave, skal du også aflevere en deklaration om din brug af generativ kunstig intelligens, så det fremgår, om du har brugt generativ kunstig intelligens eller ej. Hvis du har brugt generativ kunstig intelligens, skal du i deklarationsskrivelsen angive hvordan.

Sådan udfylder du deklarationen

 • Du modtager en skabelon til deklarationen i WISEflow.
 • I skabelonen skal du skal beskrive, hvordan du har brugt generativ kunstig intelligens, herunder din promptning-metode, f.eks. til det forberedende arbejde med opgaven, til at stille spørgsmål og søge information, modtage feedback og kritik på din tekst, udføre korrektur, eller lignende.
 • Hvis du ikke har brugt AI kan du skrive: ”I udformningen af denne opgave er der ikke anvendt generativ AI”.
 • Upload din deklaration som bilag til din opgave i WISEflow

Husk kildeanvisning og undgå plagiering
Hvis du undlader at angive, hvordan du har brugt generativ kunstig intelligens i opgaven, betragtes det som eksamenssnyd. Lær derfor, hvordan du eksempelvis laver referencer til ChatGPT, så du undgår plagiering.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende deklarationsskrivelsen, skal du kontakte din vejleder.

Læs mere om GAI og eksamen på AU Studypedia

Øvrige regler

 • Dokumentation i form af skærmprint af antal anslag skal vedlægges.
 • Er specialet for stort, afvises det.
 • Der er ingen formelle krav vedrørende linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved og sidefod; specialets layout skal blot fremstå læsevenligt. Sidehoved og sidefod tæller ikke med i det samlede antal anslag.
 • Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. 
 • Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Andet sprog end dansk

Specialet skrives som udgangspunkt på dansk, men du kan også skrive på enten norsk eller svensk i henhold til eksamensbekendtgørelsen. Ønsker du at skrive på engelsk, skal dette aftales med din vejleder. Hvis du i forbindelse med din tilmelding til specialet har angivet, at du skriver på engelsk, behøver du ikke foretage dig yderligere. Hvis du har angivet, at du skriver på dansk og ønsker at skrive på engelsk i stedet for, bedes du sende en skriftlig bekræftelse fra din vejleder til Juridisk Institut på mail til Pia Schytz (pias@law.au.dk). Bemærk, at skift af sprog undervejs kan medføre en længere bedømmelsesfrist.

Ønsker du at skrive på et andet sprog end dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal du ansøge studienævnet om dispensation til dette.