Specialevejledning

Inden du skal starte dit speciale, skal du udfylde og indsende en webformular. Når du udfylder webformularen, er det vigtigt at du bruger din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Når du har indsendt formularen, vil der blive sendt en kopi til din AU-mail.

På webformularen har du mulighed for at du angive et vejlederønske. Juridisk Institut bestræber sig på i videst muligt omfang at opfylde alle studerendes ønsker til vejleder. Vær dog opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at du får den ønskede vejleder.

Åbent hus-arrangement
Hvert efterår afholder Juridisk Institut et åbent hus-arrangement, som vi anbefaler du deltager i inden du udfylder og indsender webformularen. I tilknytning til dette arrangement vil der være mulighed for at træffe de undervisere, der er tilknyttet den pågældende faggruppe, og drøfte konkrete emner med de pågældende.

Dato og program åbent hus-arrangementet bliver meldt ud via studieportalens arrangementskalender, når det er på plads. Vær opmærksom på, at deltagelse i åbent hus-arrangementer er den mulighed, der er for inden tilmelding via webformularen at drøfte emner med en mulig vejleder. I efteråret kan der således ikke påregnes nogen form for individuel vejledning om valg af specialeemne uden for rammerne af det nævnte åbent hus-arrangement.

Da der kun er få studerende, som skriver speciale i efteråret, afholdes der ikke åbent hus-arrangement i foråret.

Frist for indsendelse af webformular
Husk at du skal indsende webformularen senest den 9. november, hvis du skal skrive i forårssemesteret og senest den 9. maj, hvis du skal skrive i efterårssemesteret.
Hvis du skal skrive dit speciale på dit tredje semester skal du, ud over at udfylde webformularen, ligeledes sende en mail til kandidat.bss@au.dk med besked om at du ønsker at blive tilmeldt specialet på dit tredje semester.

Tildeling af vejleder
Primo december vil der blive lagt en meddelelse ud i specialegruppen på Brightspace om, hvilken vejleder du er blevet tildelt. Skal du skrive speciale i efterårssemesteret, vil listen blive offentliggjort medio juni. Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.