Kursusfag som gæstefag

Et gæstefag er et modul eller et kursus, som du tager ved et andet fag end jura - enten på Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution. Faget vil efterfølgende erstatte et eller flere af dine valgfri kursusfag på kandidatuddannelsen.

Du skal altså anvende nedenstående guide, hvis du er jurastuderende på Aarhus BSS og ønsker at følge fag på en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller på en anden dansk uddannelsesinstitution.

 

Sådan søger du

1) Undersøg mulighederne

Undersøg først de nærmere omstændigheder omkring det/de fag, du ønsker at tage. Nogle steder skal du have taget bestemte fag, før du kan tage et givent fag, og andre steder skal du være på kandidatuddannelsen. Tal evt. med studievejlederen på den pågældende uddannelse.

 

2) Søg forhåndsgodkendelse

Du søger om forhåndsgodkendelse via Selvbetjeningen på mit.au.dk. Hvis du søger fag fra forskellige institutioner, skal du lave en ansøgning pr. institution.

I forbindelse med din ansøgning skal du skal vedlægge en række informationer:

  • Navn på uddannelsen og det fag, du ønsker at følge.
  • Link til det relevante kursus i kursuskataloget (eller en udførlig kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk, hvor niveau (bachelor eller kandidat) og omfang fremgår.
  • Hvilket fag på din egen uddannelse/i din studieordning, du vil erstatte.
     

3) Godkendelse eller afslag

Bliver din ansøgning ikke godkendt, får du et begrundet afslag fra studienævnet.  Bliver din ansøgning godkendt, skal du efterfølgende søge om optagelse på gæstefaget.

 

4) Søg optagelse

Du skal selv søge om optagelse på gæstefaget ved at videresende din forhåndsgodkendelse og et eventuelt ansøgningsskema til studienævnet for gæstefaget. Gæstefaget vil sende dig en godkendelse eller et afslag om optagelse.

 

5) Søg merit

Når du har gennemført gæstefagetskal du hurtigst muligt sende en ansøgning til Juridisk Studienævn om at få din karakter endeligt overført til dit studieprogram.
Hvis du har gennemført gæstefaget på en anden institution end Aarhus Universitet, skal du medsende et officielt eksamensbevis på faget.