Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis (Modul 2)

Undervisningsplan

Fremadrettet skal du logge ind på Mitstudie.au.dk og finde og downloade din personlige timeplan. Du kan også logge på https://timetable.au.dk/schedule (login med AUID) og downloade timeplanen til din kalender.

Undervisning forår

Fremadrettet skal du logge ind på Mitstudie.au.dk og finde og downloade din personlige timeplan. Du kan også logge på https://timetable.au.dk/schedule (login med AUID) og downloade timeplanen til din kalender.


Litteraturliste findes på Brightspace.

BRIGHTSPACE e-læringsportal: Du vil blive tilmeldt Brightspace automatisk. Log in med WAYF.

Kursuskatalog (se gældende semester).

Studieordning af 2023. I studieordningen ses kriterier for opgaveskrivning.

Se også EVU's hjemmeside hvor du finder generelle oplysninger vedrørende dit studie Efter- og Videreuddannelsens portal

Eksamen sommer

Eksamensplan
Se forsiden af "Undervisning og eksamen" (generelt eksamen)

Tilmelding til eksamen 
Når modul 2 er betalt og registreret ved Efter- og Videreuddannelsen bliver du automatisk tilmeldt undervisning/eksamen. Du kan altid se din status i STADS - studieselvbetjeningen.

Aflevering af opgaveformulering
Aflevering af opgaveformulering foregår via en elektronisk formular: Aflevering af opgaveformulering.
Du skal logge på med dit brugernavn - læs her, hvis du er i tvivl

Se afleveringsfrister på din eksamensplan.

Vejledning
Se eksamensplan for start og slut dato. Vejledertildelingen offentliggøres på WISEflow. 

Aflevering af opgave
Se afleveringsprocedurer for opgaver.

Mundtlig eksamen
Få flere oplysninger på WISEflow