Aflevering af opgaver/problemformuleringer

Aflevering af opgaveformuleringer

Du afleverer din opgaveformulering - klik på moduler til venstre og derefterdit moduls navn til venstre på siden og derefter eksamen

Du skal logge på med dit brugernavn - læs her, hvis du er i tvivl.

Har du spørgsmål til ovenstående? Skriv til evu.health@au.dk 

Vær opmærksom på, at opgaveformuleringer skal afleveres jf. tidsfristerne. Se afleveringsfristerne på din eksamensplan.

Aflevering af eksamensopgave

Modul 1-4
Opgaverne afleveres via Wiseflow, og du logger ind på denne side: https://europe.wiseflow.net/

WISEflow bruger du blandt andet til: 

  • at finde detaljeret info om den eksamen, du skal til, fx tidspunkt og sted
  • at modtage og aflevere eksamensopgaver.

Du finder afleveringsfrister på din eksamensplan.