Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis (Modul 2)

Vigtig info om undervisningen uge 13

Vi arbejder fortsat intenst på at finde digitale løsninger for kommende ugers undervisning. Her finder du status for vores undervisning på uddannelsen.

Skemaerne vil blive opdateret dagligt:

Uge 13 - Klinisk sygepleje, Emdrup modul 2 - pr. 25.3.

Uge 13 - Klinisk sygepleje, Aarhus modul 2 - pr. 23.3.

Din underviser sender nærmere information omkring den praktiske afvikling af undervisningen via Blackboard.

Undervisning forår 2020

Datoer for undervisning er se link

Modul 2 oversigten ses på blackboard ultimo november:

Det er jeres ansvar at holde jer orienteret i forhold til ændringer, både tidsmæssige og lokalemæssige.

Litteraturliste findes på Blackboard.

BLACKBOARD e-læringsportal: Du vil blive tilmeldt Blackboard automatisk. Log in med WAYF.

Kursuskatalog (se gældende semester).

Studieordning af 2014. I studieordningen ses kriterier for opgaveskrivning.

Se også EVU's hjemmeside hvor du finder generelle oplysninger vedrørende dit studie Efter- og Videreuddannelsens portal

  Eksamen sommer 2020

  Eksamensplan
  Se forsiden af "Undervisning og eksamen" (generelt eksamen)

  Tilmelding til eksamen 
  Når modul 2 er betalt og registreret ved Efter- og Videreuddannelsen bliver du automatisk tilmeldt undervisning/eksamen. Du kan altid se din status i STADS - studieselvbetjeningen.

  Aflevering af opgaveformulering
  Aflevering af opgaveformulering foregår via en elektronisk formular, som ligger her på din studieportal. Se afleveringsfrister på din eksamensplan.
  Klik på dette link: Aflevering af opgaveformulering

  Vejledning
  Se eksamensplan for start og slut dato. Vejledertildelingen offentliggøres på BLACKBOARD. 

  Aflevering af opgave
  Se afleveringsprocedurer for opgaver.

  Mundtlig eksamen
  Se beskrivelse af procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave.