Ingeniørpraktik for diplomingeniører


Din obligatoriske ingeniørpraktik ligger på 5. eller 6. semester og forberedes i et kursus på det foregående semester.

Formålet med ingeniørpraktikken er, at du i forbindelse med en ansættelse i en virksomhed får praktiske erfaringer med ingeniørarbejde og oplever, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis.

Retningslinjerne for ingeniørpraktikken er beskrevet nærmere i dokumentet:


Nedenfor finder du yderligere information om praktikken og de praktiske forhold, du som studerende har ansvar for, i forbindelse med praktikopholdet. 

Husk, at du også selv er ansvarlig for at blive undervisningstilmeldt ingeniørpraktikken via mitstudie.au.dk i de respektive tilmeldingsperioder.

Jeg har fundet en praktikplads - hvad gør jeg nu (praktikaftale)

Når du har fundet en praktikplads og aftalt forløbet med virksomheden, skal du have udfyldt en praktikaftale:

Det er dit ansvar at få aftalen udfyldt og underskrevet af virksomheden og Aarhus Universitet. Det er praktikkoordinatoren, som underskriver på vegne af AU.

Praktikkoordinator:

Maskinteknik: Torben Almskou, mail: toa@mpe.au.dk


Når praktikaftalen er underskrevet af alle parter sendes den til
Ina van Gaever Lautrup Thers, mail: Ingenioerpraktik.Nat-Tech@au.dk

Du får et autosvar, som kvittering på modtagelse af din praktikaftale. Vi kontakter dig naturligvis, hvis vi har spørgsmål til praktikaftalen.

Lønnet eller ulønnet praktik og SU

I praktikaftalen skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet praktik. Du aftaler selv med virksomheden, om praktikken er lønnet eller ej. Er din praktik ulønnet, kan du få SU i praktikperioden.

Når du skal i praktik som et led i din ingeniøruddannelse, skal du indsende din praktikaftale til SU-kontoret og angive, om du får løn eller ej i praktikperioden.

Afleveringer i praktikperioden

I løbet af praktikopholdet skal du indsende tre afleveringer.

Fokusrapporten skal du aflevere senest tre uger efter praktikkens begyndelse, og igen senest 1 uge efter sidste praktikdag kl. 13.00.

Praktikrapporten skal du aflevere senest 1 uge efter sidste praktikdag kl. 13.00.

Virksomhedsattesten også kendt som ”Attest for gennemført ingeniørpraktik” skal afleveres senest 1 uge efter sidste praktikdag kl. 13.00.

Hvor skal jeg aflevere?

Fokusrapporten sendes i første omgang i pdf-format til praktikvejlederen efter aftale.

Praktikrapporten afleveres i WISEflow i pdf-format sammen med fokusrapporten og ”Attest for gennemført ingeniørpraktik”. Praktikrapporten skal uploades som hoveddokument, fokusrapporten og ”Attest for gennemført ingeniørpraktik” som bilag.

Retningslinjer for udarbejdelse af fokusrapporten og praktikrapporten finder du her:

Ferie/fridage i praktikperioden

Praktikperioden skal vare mindst 20 uger á 37 timer, ekskl. ferie.

Hvis du skal holde ferie i løbet af praktikperioden, skal praktikperioden således forlænges med det tilsvarende antal dage udover 20 uger. 

Du har ret til at få fri i op til 3 dage for at deltage i eksamen, studieorientering m.v. på AU.

Attest for gennemført ingeniørpraktik

Når dit praktikophold er slut, skal du have virksomheden til at udfylde en attest for gennemført praktik. Du finder den her:

Det er dit ansvar at attesten udfyldes og afleveres til din praktikvejleder. Afleveringsfrist fremgår af praktikkurset på 5. semester, der ses på Brightspace.    

I praktik som iværksætter i egen virksomhed

I Startup Factory har du mulighed for at arbejde hands-on og udforske dine egne evner inden for iværksætteri som alternativ til en almindelig virksomhedspraktik. Du får, i form af en 37 timers arbejdsuge, mulighed for at arbejde sammen med andre studerende, der sidder i samme situation som dig, og som også er passionerede inden for iværksætteri. En praktikplads hos Startup Factory kan ende med, at du starter egen virksomhed eller, at du bare bliver klogere på dig selv og iværksætteri. Uanset hvad, vil du i løbet af iværksætterpraktikken få en række glimrende værktøjer og kompetencer, der kan kvalificere dig som potentiel fremtidig iværksætter.

I praktik i udlandet

Du kan også vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Praktikopholdet foregår ofte i en international virksomhed. Du får mulighed for at forbedre dine sproglige kompetencer og at opleve en ny og anderledes arbejdskultur. 

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted.

  • Du kan læse mere om praktik i udlandet her