SU

Ingeniørpraktik

Når du skal i praktik som et led i din ingeniøruddannelse, er det vigtigt at du indsender din praktikaftale til SU-kontoret og angiver, om du får løn eller ej i praktikperioden.
Du skal indsende din praktikaftale herunder, uanset om du skal i lønnet eller ulønnet praktik!

Ulønnet ingeniørpraktik

Skal du i praktik som led i din uddannelse, kan du kun få SU til forløbet, hvis det er ulønnet praktik.

Bemærk: Hvis du ved siden af dit ulønnede praktikforløb har en lønnet ansættelse samme sted (to separate kontrakter, hvor ansættelsen er uafhængig af praktikforløbet), vil du være berettiget til at modtage SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at modtage SU.
Disse kan findes på Styrelsens hjemmeside.

Indsend praktikaftale

I din praktikaftale skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet ingeniørpraktik. Uanset om du får løn eller ej i praktikperioden, skal du orientere SU-kontoret. Det gør du ved at udfylde denne formular. Når du har indsendt praktikaftalen sendes oplysningerne til SU kontoret, som derefter behandler din sag.Er din praktik ulønnet, kan du i nogle tilfælde få SU i praktikperioden.

Erkendtlighed

Erkendtlighed

Er du i ulønnet praktik i en virksomhed uden for dit uddannelsessted, har virksomheden mulighed for at give dig en erkendtlighed ved siden af din SU som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden.

For at du kan opnå en erkendtlighed og fortsat modtage SU ved siden af, når du er i ulønnet praktik  i en virksomhed, skal forløbet opfylde følgende krav:

  • Du må ikke indgå som arbejdskraft under opholdet i virksomheden, og du er ikke omfattet af en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse (det følger af uddannelsesreglerne, når der er tale om ulønnet praktik)
  • Erkendtligheden må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn. Erkendtlighed er noget virksomheden kan vælge at give, når forløbet er slut.  
  • Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give dig en erkendtlighed
  • Beløbet må ikke være højere end svarende til op til 3.375 kr. om måneden

Virksomheden vil typisk give erkendtligheden som pengebeløb, og du skal derfor betale skat af erkendtligheden.

Lønnet ingeniørpraktik

Hvis du skal i lønnet praktik under dit studie, kan du ikke modtage SU.

Er du i lønnet praktik, skal du selv holde øje med, om din SU bliver genoptaget efter praktikperioden, eller om du skal søge SU i minSU, når du genoptager din uddannelse. Tjek på din støttemeddelelse eller i minSU, eller kontakt SU-kontoret på Aarhus Universitet.

Bemærk at vederlag, godtgørelse mv., som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til praktikopholdet også regnes som løn. 

Dobbeltklip før lønnet praktik

Skal du i lønnet praktik som en del af din videregående uddannelse, kan du få dobbelt SU og SU-lån i måneden op til den første lønnede praktikperiode, hvis den lønnede praktik er bagudlønnet.

Den dobbelte SU dækker den måned, hvor du ellers ikke ville få nogen penge, idet SU er forudbetalt, og praktiklønnen er bagudbetalt.

Bemærk: Man kan ikke overføre måneden med dobbelt SU til en senere praktikperiode, heller ikke selv om den også er bagudlønnet.

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om dobbeltklip før lønnet praktik, skal du indsende følgende via blanketløsningen nederst i denne rubrik:

  1.  Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> Søg SU -> Dobbeltklip før praktik. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med:
  2. Din praktikaftale for lønnet praktik.

Bemærk: Først når du har søgt via minSU og efterfølgende har sendt ansøgningen til SU-kontoret, har du reelt søgt om dobbeltklip før lønnet praktik.

OBS! Fristen for at søge dobbeltklip er den sidste dag i måneden før den lønnede praktik. Det vil sige, at hvis du starter din lønnede praktik i februar måned, er fristen for at søge dobbeltklip den 31. januar. 

Vælger du dobbelt klip før lønnet praktik, skal du være opmærksom på, at du kun kan bruge dit månedsfradrag én gang. Afhængig af dit fradrag, vil du betale fuld skat af det dobbelte klip. Du kan altså ikke forvente, at få udbetalt hvad der svarer til det dobbelte af din normale månedsudbetaling. Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl.      

Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.