Bachelorprojekt

Særligt for Nanoscience

Bacheloruddannelsen i nanoscience afsluttes med et 10 ECTS bachelorprojekt hvor den studerende demonstrerer evnen til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et valgfrit emne.

De valgfrie kurser på 3. studieår giver mulighed for at placere projektet både ”på langs” i 4. kvarter eller ”på højkant” 3. og 4. kvarter (i princippet kan man starte sit projekt endnu tidligere, f.eks. i 2. kvarter). Hvad der vil være mest hensigtsmæssigt vil afhænge af det valgte projekt og bør diskuteres med projektvejlederen.

Overvej i hvilken retning du vil skrive bachelorprojekt og tag i god tid kontakt til potentielle vejledere, gerne allerede i slutningen af 2. studieår, ellers om efteråret på 3. studieår. Alle fastansatte forskere ved iNANO kan fungere som vejledere.

Sådan finder du et projekt

Der er forskellige muligheder, som du kan benytte dig af i søgen på en gruppe og et projekt.

Du kan blandt andet:

  • Kigge i kataloget over nuværende projekter. Bliver opdateret snarrest her
  • Komme til ”Find et projekt-dag” i September måned i iNANO-huset. Dato vil blive oplyst her sidst i august måned
  • Læse tidligere iNANO årsrapporter og se hvad forskerne tidligere har benyttet sig af
  • Kigge på listen over iNANO forskere og kontakte folk indenfor relevante og interessante fagområder
  • Snakke med din tutor, instruktor og andre nanostuderende for at få inspiration

Selve rapporten

Bachelorrapporten beskriver baggrunden for dit bachelorprojekt (litteratur og metoder), og du præsenterer og diskuterer de resultater, du har opnået. En længde på 20-30 sider vil være typisk, men diskutér omfang, form og stil med din vejleder. Der skal være en omhyggelig referenceliste og et engelsk resumé.

Du kan med fordel låne, læse og søge inspiration i bachelor-projektor som tidligere er blevet lavet i din vejleders gruppe.

Generelt om bachelorprojektet

Bachelorprojektet har et omfang på 10 - 20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Den studerende skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af den studerendes formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Bachelorprojektet afleveres i Digital Eksamen.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige (se, hvem det er, under hhv. "Studievejledning" og "Kontakt")

Tilmelding til bachelorprojekt

 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mit.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.