Tjekliste

Har du styr på planlægningen af dit studie?

Udover at overholde kursus- og eksamenstilmeldingsfrister, skal du hvert år holde øje med følgende:

(Uddybende information, links osv. til hvert punkt findes på siderne i menuen til venstre)

1. år

 • Deltag i alle førsteårsprøvens kurser
 • Deltag i orienteringsmøde og individuelle samtaler om studieliv og 2. år i maj

2. år

 • Lav studieprogram for 3. år og aflever et bachelorprogram med alle dine valgfag
 • Tilmeld Valgfag til 3. år (1.-5. maj)
 • Hvis du vil til udlandet (f.eks. på 4. år) skal du starte planlægningen snart
 • Deltag i orienteringsmøde og individuelle samtaler om studie og valgfag i april

3. år

 • Find en vejleder til dit bachelorprojekt
 • Aflever blanketten "Eksamenstilmelding til bachelorprojekt" senest 4 uger inden aflevering af bachelorprojektet
 • Søg om optag på kandidatuddannelsen på slutningen af 3. år
 • Overvej specialiseringsretning (Nanomaterials, Biomedical Nanotechnology, Structural Biology and Biophysics eller Organic Nanochemistry/Soft Matter) for kandidatuddannelsen
 • Vælg hvilke kurser du vil følge og lav et studieprogram for hele din kandidatuddannelse
 • Deltag i orienteringsmøde og individuelle samtaler om studie og valgfag i april
 • Tilmeld kurser for 4. års 1. semester i maj

5. år