Kandidatuddannelse

Som studerende på bacheloruddannelsen i Politik & økonomi har du retskrav på at få en plads på kandidatuddannelsen i Økonomi (cand. oecon). Kandidatuddannelsen i Økonomi er engelsksproget og har tre linjer, bl.a. linjen 'Public Policy', som er specielt henvendt til bachelorer i Politik & økonomi. Du kan læse mere om cand. oecon linjen 'Public Policy' her.

Et retskrav betyder, at du er sikret en plads på denne kandidatuddannelse, hvis du starter på din kandidatuddannelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Du kan læse mere om retskrav i Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 10.

Hvis du ønsker at søge ind på kandidatuddannelsen på Statskundskab skal du sørge for at sammensætte din bacheloruddannelse, så den lever op til adgangskravene. Dette kræver, at du skriver bachelorprojekt ved Statskundskab og dit valgfag på 5. semester også skal være på Statskundskab. - Der er dog adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen på Statskundskab, hvorfor du ikke er garanteret en plads, selvom du lever op til kravene.

Du har også mulighed for at søge ind på andre kandidatuddannelser på Aarhus Universitet. Du kan læse mere om alle AUs kandidatuddannelser og de forskellige adgangskrav i AUs kandidatstudieguide. Herunder er der tre eksempler på mulige tværfaglige kandidatuddannelser:

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte studievejledningen studievejledning.bss@au.dk