Projektorienteret forløb (praktik)

Et projektorienteret forløb (praktik) er en obligatorisk del af kandidatuddannelsen i psykologi. Det projektorienterede forløb er normeret til 10 ECTS, svarende til 50 hele arbejdsdage med psykologfaglig vejledning/supervision.

Formålet med det projektorienterede forløb er at opleve et arbejdsmiljø for psykologer herunder anvendelse af teorier og de vilkår, hvorunder psykologer arbejder.

Gennem dit forløb skal du opnå kendskab til en psykologs arbejdsområder og de rammer en psykolog arbejder indenfor. Som studerende skal du indgå i psykologens arbejde både som aktiv deltager og som observatør. Du vil skulle deltage i klientarbejde og få indblik i varierende problemstillinger og opgavetyper.

I forbindelse med det projektorienterede forløb skal arbejdspladsen tilbyde dig supervision, i alt 16 timer fordelt over perioden. Det kan være både individuel og gruppesupervision, dog mindst 4 timers individuel supervision. Du er som studerende forpligtet til at deltage i supervisionen. Supervision forstås bredt og dækker alt fra introduktion til arbejdspladsens metoder, over fælles refleksioner, til egentlig feedback på den studerendes arbejde.