Tilmelding og fordeling af pladser

Mulige organisationer og virksomheder

Når du skal søge om et projektorienteret forløb, søger du ikke hos et navngiven arbejdsplads. Du søger dit projektorienterede forløb inden for et område og derefter finder koordinatoren på Psykologisk Institut en plads, inden for det ønskede område, så vidt det er muligt.

Du har mulighed for at ønske projektorienteret forløb inden for følgende områder:

  • Arbejds - og organisationspsykologi
  • Voksen
  • Børn og unge
  • Neuropsykologi
  • Forskningspraktik

Er der særlige geografiske områder uden for Aarhus, som er relevant for dit projektorienterede forløb, kan du skrive dette på tilmeldingen, ligesom det er relevant, om du har bil og børn.

Det er således koordinatoren, der formidler kontakten til organisationer og virksomheder og tager kontakt til en række psykologer og arbejdspladser på baggrund af de studerendes ønsker.

Al kontakt til arbejdspladserne skal gå igennem koordinatoren. I særlige tilfælde kan du efter forudgående tilladelse fra koordinatoren få lov til selv at kontakte en navngiven arbejdsplads.

Tilmelding

Du tilmelder dig det projektorienterede forløb via det online tilmeldingsskema og ikke via selvbetjeningen.
Tilmeldingen skal ske semestret før, du ønsker dit projektorienterede forløb.

Dette gælder ligeledes, hvis du efter aftale med koordinatoren selv har arrangeret et forløb.

Tilmelding til projektorienteret forløb i efterårssemestret: 1. - 15. februar
Tilmelding til projektorienteret forløb i forårssemestret: 1. - 15. september 

Ved for sen tilmelding kommer du bagerst i køen, og du skal endvidere kontakte koordinatoren. 

Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende og vil blive registreret som et brugt forsøg, uanset om det projektorienterede forløb gennemføres eller ej.

Fordeling af pladser

Kort efter tilmeldingsfristens udløb påbegynder koordinatoren fordelingen af virksomheder og organisationer. 
Det varierer meget fra semester til semester, hvor mange der ønsker projektorienteret forløb inden for fagets forskellige områder, så chancerne for at få det projektorienterede forløb man ønsker, varierer ligeledes.

Instituttet fordeler de studerende på de arbejdspladser, som er til rådighed det pågældende semester. Hvis der er flere studerende, som søger samme plads, afgør koordinatoren, hvem pladsen tilfalder – efter bedste skøn ud fra de oplysninger, ansøgerne har angivet på tilmeldingsskemaet og/eller efter lodtrækning. 

Fordelingsprocessen tilstræbes afsluttet i begyndelsen af juni hhv. begyndelsen af december. Det er ikke tilladt at bytte pladser efter tildelingen. 

Hvis du får tildelt en plads uden for Aarhus har du mulighed for at søge om tilskud til transportudgifter. Læs mere her.

Kontrakt og tildelt projektorienteret forløb

Listen over tildelte projektorienterede forløb offentliggøres via Brightspace.
Her finder du også den kontrakt, som skal udfyldes i forbindelse med dit forløb.
Denne kontrakt skal ligeledes benyttes, hvis du efter aftale med koordinatoren selv har arrangeret et forløb.

Når dit projektorienterede forløb er offentliggjort, skal du hurtigst muligt kontakte den ansvarlige på arbejdspladsen med henblik på etablering af en samtale. Samtalen mellem arbejdspladsen og dig danner beslutningsgrundlaget for, hvorvidt arbejdspladsen og du ønsker at indgå en kontrakt.

Den samlede periode for dit projektorienterede forløb skal udgøre 50 hele arbejdsdage (svarende til 370 timer), almindeligvis fordelt som ca. 3 dage om ugen i et semester, men andre variationer kan også aftales med arbejdspladsen. Den samlede periode kan dog ikke strække sig over flere semestre, og skal være afsluttet henholdsvis 30. juni og 31. december.
Husk, at du skal følge fag (15 ECTS) ved siden af det projektorienterede forløb, hvorfor forløbet ikke kan fylde alle ugens 5 dage.

Ifald der ikke indgås kontrakt, skal du og arbejdspladsen meddele dette til koordinatoren snarest muligt efter samtalen.

Når du har fået udfyldt din kontrakt i samarbejde med arbejdspladsen, skal du indsende den til godkendelse via mitstudie.au.dk.
På mitstudie.au.dk vælger du "Ansøg hos dit studienævn" og dernæst "Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution". Nu åbnes en blanket som skal udfyldes. Blanketten kan benyttes til flere forskellige formål, udfyld den derfor så godt så muligt og vedhæft din praktikkontrakt. Derefter modtager administrationen praktikkontrakten og kan nu behandle den.

Fristen for indsendelse af kontrakt er henholdsvis den 15. juni (projektorienteret forløb i efterårssemestret) og den 15. december (projektorienteret forløb i forårssemestret).

Du modtager en bekræftelse på, at din kontrakt er godkendt via din e-boks.
Du er selv ansvarlig for at videreformidle den godkendte kontrakt til arbejdspladsen.