Projektorienteret forløb i forbindelse med et forskningsprojekt

Som studerende har du mulighed for at komme i et projektorienteret forløb i forbindelse med et forskningsprojekt. Ønsker du dette, skal du angive dette, når du søger projektorienteret forløb via det online tilmeldingsskema. 

Hvis du ikke på forhånd har tilknytning til et forskningsmiljø, og du ønsker koordinatorens hjælp til at finde en plads, kan du nederst i skemaet anføre et par stikord om dine ønsker. Hvis du allerede har kontakt til et forskningsmiljø, der vil stille en arbejdsplads til rådighed, skal du vedhæfte en beskrivelse af dit projektorienterede forløb.

Din beskrivelse skal indeholde følgende:

  1. En kort beskrivelse af det projekt, du deltager i: Projektets idé (hvad går projektet ud på), tidsrammen for projektets gennemførelse mht. indledende arbejde, undersøgelse, efterbearbejdelse (bearbejdelse af materiale – rapportskrivning etc.). Herunder skal også angives, hvad (din del af) projektet senere kan/skal bruges til (f.eks. speciale).
  2. En kort beskrivelse eller omtale af den institution eller den forsker/forskningsgruppe, du er tilknyttet under dit projektorienterede forløb. En sådan detaljeret beskrivelse er ikke nødvendig, hvis projektet foregår på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Her vil en kort henvisning være tilstrækkelig.
  3. En angivelse af hvilke aftaler, der er indgået med forsker/forskningsgrupper mht. vejledning og supervision af forskningsarbejdet. Der skal være tale om ret så intensiv kontakt, svarende til et almindeligt projektorienteret forløb. Dvs. at du har din daglige gang i forskningsmiljøet eller det felt, hvor du indsamler data eller udfører dit projekt, samt at du får mindst 16 timers direkte vejledning under forløbet.
  4. En beskrivelse fra forskningsvejlederen om projektets videnskabelige værdi, metodik og gennemførlighed i perioden, samt vejledning og tilknytning til forskningstedet.