Skriftlige stedprøver

Næsten alle skriftlige stedprøver på BSS afholdes digitalt med PC.

Den digitale eksamen vil enten være med alle hjælpemidler (Flowassign) eller uden hjælpemidler (Flowlock) Se mere information om digital eksamen.


Retningslinjer

  1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver.
  2. Eksamenssted ved de skriftlige eksaminer kan du finde i din eksamensplan.
  3. Mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.
  4. Studerende skal selv medbringe bærbar eller stationær PC samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser mv. - dvs. alt udstyr, som kræves for at få PC’en til at fungere. Der henvises til de udstedte retningslinjer.
  5. Medbring kun det tilladte og mest nødvendige til prøverne. Der vil normalt blive foretaget taskeeftersyn, og det sinker igangsætningen af eksamen, hvis for mange ting skal sorteres fra.
  6. Husk, at intet må lånes hos "NABOEN", når prøven først er i gang.