Formalia ved aflevering af hjemmeopgaver

Når du afleverer hjemmeopgaver og synopser, gælder der en række formelle krav til opgaven. Nedenstående er en uddybning af de regler, du kan finde i de enkelte kursusbeskrivelser i AU Kursuskatalog.

Vær opmærksom på, at der er særskilte formelle krav til bachelorprojekter og specialer.

Formalia i forbindelse med udregning af opgavers omfang

 • Bilag, tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word)
 • Følgende tæller ikke med i opgørelsen af antal anslag:
  • Forside
  • Indholdsfortegnelse
  • Litteraturliste
  • Sidehoved og sidefod, samt sidetal
  • Resumé af opgaver, hvor dette er påkrævet

Gruppeopgaver

I nogle seminarer vil der være mulighed for at aflevere gruppeopgave. Opgavens opfang vil i dette tilfælde blive forøget, og de nærmere omfangsbestemmelser vil fremgå af den enkelte kursusbeskrivelse.

Gruppeopgaver på KA seminarer med forskellig ECTS-vægtning
Hvis en samfundsfagsstuderende på politologisk opgaveseminar (15 ECTS) ønsker at skrive gruppeopgave sammen med en statskundskabstuderende på politologisk seminar (10 ECTS) på sammenlæste fag, har de mulighed for at skrive gruppeopgave med følgende omfangsformalia:

 • Samlet maksimal omfang ved 2 studerende: 73.500 anslag inklusiv mellemrum.
  • Den samfundsfagsstuderende skal skrive 58% af det samlede omfang. 
  • Den statskundskabsstuderende skal skrive 42% af det samlede omfang.

Studerende, der ønsker at skrive gruppeopgave sammen med forskellig ECTS-vægtning, skal samtidig med eksamenstilmelding give besked til Susanne Vang susanne@ps.au.dk om, hvem de skriver gruppeopgaven sammen med.

Krav om individualisering
Alle gruppeopgaver skal afleveres i en form, som sikrer, at der kan ske en individuel bedømmelse. Det vil sige, at I skal angive, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Indledning og konklusion må gerne være fælles. Besvarelser, som ikke tillader individuel bedømmelse, vil blive afvist

Formalia, hvor mangel medfører, at opgaven afvises uden bedømmelse

Hjemmeopgaver vil i visse tilfælde blive afvist uden bedømmelse, hvis formalia ikke overholdes. Det vil ske i nedenstående tilfælde:

 • Ved overskridelse af indleveringstidspunkt
 • Ved overskridelse af den angivne maksimale anslagsgrænse
 • Når opgaven mangler:
  • Formel forside med alle data – udfyldes via Wiseflow
  • Litteraturliste (præcis angivelse af kilder anvendt i teksten)
  • Ved gruppeeksamen: angivelse af, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af den afleverede tekst
  • Ved bachelorprojekt og speciale: resumé