Studieskift mellem statskundskab og samfundsfag (bachelor)

Forudsætninger for studieskift

Der er en række forudsætninger, der skal være imødekommet for at få godkendt en ansøgning om studieskifte:

  • Du skal have bestået eller kunne få meritoverført de studieelementer, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår af den uddannelse, du søger ind på. Bemærk at alle fag skal være bestået på en fuldtidsuddannelse.
  • Der skal være ledige studiepladser på det studietrin, du søger studieskift til.
  • Du skal opfylde alle adgangskrav til din ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.

Du kan læse mere om selve ansøgningsprocessen, tidsfrister mm. på siden om generelt studieskift.

Hvis du ikke opfylder kravene til studieskift, skal du i stedet søge ind på den ønskede uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding. Ved eventuel optagelse, vil der automatisk blive foretaget en meritvurdering af alle beståede fag på bachelorniveau.

Hvad skal du være opmærksom på?

Et studieskift kan have konsekvenser i form af mistede ECTS (fag der ikke kan overføres), du skal skifte hold, du kan ikke blive overflyttet midt i et semester, ansøgningsprocessen tager tid osv. Hvis du ønsker at skifte fra statskundskab til samfundsfag, skal du desuden være opmærksom på ansøgningsfristerne til dit tilvalg. Det vil derfor lette processen at starte i god tid og sørge for at søge vejledning inden du går i gang.

For dig der er startet i 2022 eller tidligere

Studieskift fra statskundskab til samfundsfag

Hvis du har opfyldt forudsætningerne for studieskift, kan studieskiftet tidligst ske efter bestået 2. semester og bør senest ske ved overgangen til 4. semester.

Har du bestået faget Mikroøkonomi på statskundskab, vil det ved et studieskift blive vurderet, om du kan fritages for at tage faget Offentlig forvaltning og økonomi på samfundsfag.

Når du skifter til samfundsfag, skal du også søge ind på et gymnasierettet tilvalgsfag i løbet af dit 4. semester. Du kan læse om de gymnasierettede tilvalg på tilvalg.au.dk. For at få vejledning om selve tilvalget skal du kontakte det pågældende tilvalgs studievejledning.

Studieskift fra samfundsfag til statskundskab

Du kan kun foretage et studieskift fra samfundsfag til statskundskab, hvis du har  bestået fagelementer svarende til statskundskabsuddannelsens 1. og 2. semester, herunder under også Mikroøkonomi.

Du skal være opmærksom på, at kun fag bestået på fuldtidsuddannelser vil indgå i universitetets vurdering af din ansøgning om studieskift. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at supplere ved at tage fag på tompladsordningen for at opfylde kravet om at have bestået fagelementer svarende til første studieår.

For dig der er startet i 2023

Hvis du har opfyldt forudsætningerne for studieskift, kan studieskiftet tidligst ske efter bestået 2. semester og bør senest ske ved overgangen til 4. semester.

Hvis du skifter til samfundsfag, skal du også søge ind på et gymnasierettet tilvalgsfag i løbet af dit 4. semester. Du kan læse mere om de gymnasierettede tilvalg på tilvalg.au.dk. For at få vejledning om selve tilvalget skal du kontakte det pågældende tilvalgs studievejledning.

 

Spørgsmål og kontakt

  • Hvis du overvejer at søge om studieskift, anbefaler vi, at du kontakter studievejledningen til en uforpligtende snak om dine tanker og overvejelser om et studieskifte.
  • Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen og de formelle regler for ansøgning om studieskift, er du altid velkommen til at kontakte Team for Optagelse på: indskriv@au.dk.