Studieplanlægning

 • For kommende eller igangværende studerende på kandidatuddannelsen i statskundskab (på studieordningen fra 2021).
 • Find inspiration og få vejledningsredskaber til at tilrettelægge din kandidatuddannelse i statskundskab. 

Hvad prioriterer du i dit studieforløb?

Det meste af din kandidatuddannelse består af valgfag, og du har en høj grad af medbestemmelse i forhold til tilrettelæggelse af uddannelsen. Du skal derfor overveje, hvad der er vigtigst for dig og for dit udbytte af uddannelsen og dit studieliv? Du kan blandt andet overveje hvilke af følgende kriterier, der er vigtige for dig:

 • at jeg har nogle fag der interesserer mig
 • at jeg har nogle fag inden for et specifikt fagområde  
 • at jeg vælger fag, som jeg har nemt ved (at forstå/følge)
 • at jeg bliver udfordret fagligt
 • fagets undervisningsform (forelæsninger/holdundervisning/aktivitetskrav/lidt eller meget undervisning/selvstudie)
 • fagets eksamensform (skriftlig/mundtlig/synopsis/ugeeksamen/hjemmeopgave)
 • at fordele fagene/undervisningsbelastningen/ECTS jævnt (evt. ved at tage sommerfag)
 • at jeg kan følges med/tage fag sammen mine venner/læsegruppe
 • at komme på udveksling/at få udvidet mine sprogkundskaber/mit internationale perspektiv
 • at komme i et projektorienteret forløb (praktik)
 • at have tid til et studiejob/at bruge tid som frivillig/i foreningsarbejde el. lign.
 • Andet?

Hvad er dine valgmuligheder?

Dine valgfagsmuligheder på kandidatuddannelsen i Statskundskab (med udgangspunkt i studieordningen fra 2021):

Sådan skelner du mellem politologiske og samfundsvidenskabelige fag

På kandidatuddannelsen i statskundskab (studieordning 2021) er der krav om, at du skal have i alt 80 ECTS valgfag, hvor du:

 • skal have minimum 50 ECTS politologiske seminarer og
 • må have maksimum 30 ECTS samfundsvidenskabelige seminarer

Du kan bruge denne vejledende definition af fagtyperne, når du skal planlægge dit studieprogram, så længe du er opmærksom på, at der altid vil skulle laves en konkret (forhånds-)vurdering af det enkelte fag. Hvis du beslutter at søge fag uden for statskundskab på AU, vil du derfor altid skulle søge en forhåndsgodkendelse, der vil være den gældende vurdering af, om fagene vurderes som hhv. politologiske eller samfundsvidenskabelige.

Politologiske fag
Fag udbudt på Institut for statskundskab på AU eller andre politologiske uddannelser vurderes som udgangspunkt som politologiske.

Samfundsvidenskabelige fag
Fag på samfundsvidenskabelige uddannelser

Fag udbudt på de andre uddannelser på Aarhus BSS eller andre samfundsvidenskabelige fakulteter på andre universiteter, vurderes typisk som samfundsvidenskabelige. På andre universiteter kan det dog variere ift. hvilke uddannelser, der ligger under deres respektive samfundsvidenskabelige fakultet (eksempelvis psykologi, antropologi, jura, management) men som udgangspunkt vurderes de som samfundsvidenskabelige.

Fag uden for samfundsvidenskabelige uddannelser

Ved fag udbudt uden for Aarhus BSS eller uden for samfundsvidenskabelige fakulteter, fx på ARTS, vil det være op til en mere konkret vurdering, om faget kan vurderes som samfundsvidenskabeligt. Hvis du overvejer et fag på filosofi, journalisthøjskolen, sprogfag, DPU, etc. skal du i din ansøgning om forhåndsgodkendelse begrunde, at faget har et samfundsvidenskabeligt indhold.

Lav en plan over dit studieforløb

Ved at plotte dine valg af seminarer og andre aktiviteter ind i skemaet, kan du tjekke, om du opfylder de forskellige krav i studieordningen. Her er der taget udgangspunkt i en studerende, der starter på kandidatuddannelsen i efteråret 2023, men du kan selv tilpasse skemaet, så det passer til din situation.

Næste skridt i planlægningen

Når du har udfyldt skemaet, kan der stadig være nogle forhold, du skal undersøge nærmere:

 • Hvad mangler du afklaring på i din planlægning??
 • Skal der søges forhåndsgodkendelse? (Gæstefag/udveksling)
 • Hvilke datoer eller (tilmeldings-)frister skal du være opmærksom på?

Kontakt

Har du brug for hjælp til planlægningen af din kandidatuddannelse, så kontakt os gerne i studievejledningen for statskundskab og samfundsfag.