Projektorienteret forløb (praktik) og gymnasiepraktik

Et projektorienteret forløb eller en gymnasiepraktik er en mulighed for at stifte bekendtskab med praktisk orienteret arbejde som et led i din kandidatuddannelse. Det er også en god mulighed for at få et indblik i, hvad færdige kandidater beskæftiger sig med.

Du kan læse mere om projektorienteret forløb og gymnasiepraktik på statskundskab og samfundsfag herunder.

Projektorienteret forløb på statskundskab

På kandidatuddannelsen i statskundskab kan du tage projektorienteret forløb med enten:

  • 10 ECTS
  • 20 ECTS

Et projektorienteret forløb godkendes altid som samfundsfaglige point.

Hvis du ønsker at opnå 30 ECTS-point i det semester, du tager projektorienteret forløb, kan du kombinere forløbet med fag som eksempelvis:

  • projektseminar,
  • individuelt politologisk seminar,
  • praktikfag: Ledelse i praksis,
  • et augustseminar
  • summer school (AU summer university eller på egen hånd).

Dette skal forhåndsgodkendes/tilmeldes samtidig med den sædvanlige fagtilmelding (maj/november).

Hvis du ikke tager 30 ECTS hvert semester, skal du være ekstra opmærksom på reglerne om maksimal studietid.

Projektorienteret forløb og gymnasiepraktik på samfundsfag

Studerende på samfundsfag har følgende muligheder for projektorienteret forløb eller gymnasiepraktik:

  • Projektorienteret forløb (5 ECTS)
  • Gymnasiepraktik (5 ECTS)

I begge tilfælde erstattes det politologiske opgaveseminar (15 ECTS) af projektorienteret forløb/gymnasiepraktik (5 ECTS) samt et politologisk seminar (10 ECTS).

Du kan frit vælge mellem alle udbudte seminarer uanset eksamensform - dog skal du selv sikre, at du i løbet af uddannelsen gennemfører mindst ét seminar med eksamensformen fri hjemmeopgave (maks. 42.000 anslag inkl. mellemrum)
 

Gymnasiepraktik

Hvis du ønsker at komme i gymnasiepraktik skal du:


Du kan læse mere om gymnasiepraktik her.

Det er kun muligt at tage ét af disse forløb i løbet af uddannelsen - enten på hoved- eller sidefaget.