Undervisningstilmelding

Obligatoriske fag

Følger du et normeret studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til Studieadministrationen indenfor tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag.

Framelding af undervisning og udsættelse af fag

Før du framelder dig undervisning, skal du være opmærksom på reglerne om studieinaktivitet og maksimal studietid. Du kan se en oversigt over dit studieforløb, dine tilmeldinger samt din maksimale studietid på mitstudie.au.dk

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Valgfag

Valgfag skal du selv sørge for at tilmelde dig. Når du er logget ind på mitstudie.au.dk vælger du 'STADS', hvor du kan tilmelde dig fag.

Du kan se udbuddet af undervisning i AU Kursuskataloget.

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Det er ikke muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag, hvor du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation.