Undervisningstilmelding

Tilmelding til obligatoriske fag på bacheloruddannelsen

Normeret studieprogram

Følger du det normerede studieprogram på bacheloruddannelsen, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til.

Særligt tilrettelagt studieprogram pga. dispensation

Følger du ikke det normerede studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Tilmelding sker ved skrive til bachelor.bss@au.dk indenfor tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for valgfag.

Tilmelding til valgfag og seminarer

Du skal selv tilmelde dig valgfag og seminarer.

Framelding af undervisning og udsættelse af fag

Før du framelder dig undervisning, skal du være opmærksom på reglerne om studieinaktivitet og maksimal studietid. Du kan se en oversigt over dit studieforløb, dine tilmeldinger samt din maksimale studietid på mitstudie.au.dk

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Undervisningstilmelding i fag, hvor du tidligere har fulgt undervisningen

Det er ikke muligt at blive gentilmeldt undervisningen i fag, hvor du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg, medmindre der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold, og du har fået en dispensation.  

Kontakt

Har du problemer med at tilmelde dig fag i STADS eller opdager du fejl i din fagtilmelding, så skriv til studieadministrationen:

Har du brug for hjælp til planlægning af dine fag, så kontakt studievejledningen.