Gæstefag uden for Institut for statskundskab

Gæstefag, for studerende der læser statskundskab eller samfundsfag på AU, er fag taget uden for Institut for Statskundskab, der efterfølgende meritoverføres, så de indgår som elementer i din uddannelse. Det kan eksempelvis være fag på andre:

  • universiteter i Danmark (eks. KU, CBS, SDU, RUC, AAU)
  • universiteter i udlandet (udveksling)
  • institutter på Aarhus BSS (eks. økonomi, psykologi, jura)
  • institutter på andre fakulteter på AU (eks. på ARTS)

Der er mulighed for godkendelse af både politologiske og samfundsvidenskabelige seminarer bestået uden for Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Betingelser for meritoverførsel

Studienævnet skal i hvert enkelt tilfælde foretage en godkendelse og vægtning af faget. Godkendelse beror på en konkret vurdering af det ansøgte fags faglige indhold, niveau og omfang, og af at der ikke er tale om fag, der overlapper med obligatoriske eller allerede beståede fag på studiet.

På grundlag af fag bestået ved andre uddannelser kan der i særlige tilfælde gives merit for obligatoriske fag på bacheloruddannelserne. Det vil normalt være en forudsætning, at der er tale om en høj grad af overensstemmelse mellem de overførte studieelementer og fagets indhold, niveau og prøveform, og at der kan overføres en karakter.

Undersøg i god tid

Vi anbefaler, at du undersøger mulighederne for at få godkendt fag bestået ved andre institutter i god tid inden undervisningen på de/t ønskede gæstefag begynder. På den måde undgår du at gennemføre fag, som Studienævnet ikke finder relevante for studiet og som du dermed ikke kan få godkendt.

Sådan søger du om at tage gæstefag

Kontakt

Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål om, hvordan du søger forhåndsgodkendelse eller merit for gæstefag.