Økonomi under det projektorienterede forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb, kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden. Du må som studerende modtage en erkendtlighed op til et maksimalt beløb om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. Beløbsgrænsen for erkendtlighed reguleres hvert år og du kan se den aktuelle beløbsgrænse på SUs hjemmeside under 'SU og erkendtlighed'.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i perioden.

Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i kontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.

Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Hvis du modtager SU under forløbet, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de gældende regler: SU under projektorienteret forløb

Dækning af leveomkostninger

Det er tilladt at modtage et mindre tilskud fra arbejdsstedet til at dække eventuelt forhøjede leveomkostninger. Det projektorienterede forløb skal være ulønnet, men praktikstedet kan betale dokumenterede ekstraudgifter til eksempelvis husleje og transport i forbindelse med opholdet.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende til et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn under forløbet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.