Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Oral Sundhed

Studienævnet omfatter følgende uddannelser: 

  • Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (TP)
  • Erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tandteknik (KT)
  • Akademiuddannelsen i odontologisk praksis (AOP)
  • Diplomuddannelsen i oral helse (DOH)

Studienævnets forretningsorden kan tilgås her: Forretningsorden 

Studienævnet består af følgende medlemmer:

  • Formand: Lene Meilstrup Martinussen martinus@dent.au.dk 
  • Undervisere: Uwe Henriksen (TP), Dorte Lindelof (TP), Heidi Kjærhede Sejthen (TP) Chris Ejlerskov (KT)
  • Studerende: Jeppe Damm Poulsen, 201709370@post.au.dk (Studerende TP og næstformand)
  • Observatører: Lars Hilton Lauritzen (Studerende TP), Helle Hornhaver (EVU), Mette Aakjær (studievejleder)

Studienævnet sekretariatsbetjenes af: Julie Schmidt Fallesen, HE Studier

Dagsordener og referater 2022

25. januar 
Dagsorden konstituerende møde
Referat konstituerende møde

25. januar 
Dagsorden
Referat